0 Comments

ตอนนี้ประจำเดือนขาดมาแล้ว9-10วัน ตรวจครรภ์แล้วประมาณ 4 อันก็ขึ้น 1 ขีด จำไม่ค่อยได้ว่าเพศสัมพันธ์กับแฟนตอนไหนรู้สึกจะช่วงกลางเดือนมิถุนายมและก่อนวันกำหนดประจำเดือนมา 3 วัน อยากทราบว่าท้องไหมคะ ถ้าท้องจริงๆ สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้ที่ไหนบ้าง เพราะไม่พร้อมจริงๆ

RSATHAI Answered question กรกฎาคม 13, 2021
Add a Comment