5 ข้อควรรู้เกี่ยวกับการใช้ยายุติการตั้งครรภ์ (Medical abortion)

  1. การใช้ยายุติการตั้งครรภ์เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยหลายขั้นตอน โดยมียาเกี่ยวข้อง 2 ตัว (มิฟิพริสโตน: mifepristone (หรือ RU486 ชื่อการค้าที่พบในเว็บไซต์ขายยาทำแท้งเถื่อน) และไมโซพรอสตอล :misoprostol) หรือ ไซโตเทค และ/หรือมียาตัวเดียวแต่ใช้หลายครั้ง (ไมโซพรอสตอลตัวเดียว: misoprostol alone)
  2. การใช้ยามิฟิพริสโตน ร่วมกับ ไมโซพรอสตอล จะได้ผลมากกว่าการใช้ยา ไมโซพรอสตอลอย่างเดียว
  3. การใช้ยาไมโซพรอสตอล (ไซโตเทค) ไปใช้ที่บ้าน หลังให้ยามิฟิพริสโตนที่คลินิกหรือโรงพยาบาล ทำได้เมื่ออายุครรภ์ไม่เกิน 9 สัปดาห์ (63 วัน) องค์การอนามัยโลกให้การยอมรับในด้านความปลอดภัย โดยต้องแนะนำผู้รับบริการให้สามารถเข้ารับบริการฉุกเฉินได้หากมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น

    • การให้บริการในสถานบริการควรจะเป็นเฉพาะเมื่ออายุครรภ์เกิน 9 สัปดาห์ (63 วัน) เพื่อรักษาอาการแทรกซ้อนจากการแท้งที่รุนแรงที่อาจเกิดขึ้น
  4. ผู้รับบริการควรได้รับข้อมูลว่าไมโซพรอสตอลอาจทำให้ตัวอ่อนในครรภ์พิการ ถ้าการทำแท้งล้มเหลว และผู้รับบริการตัดสินใจที่จะตั้งครรภ์ต่อไป แม้ว่าจะไม่มีข้อสรุปในเรื่องความพิการที่เกิดขึ้น แต่เนื่องจากมีความเสี่ยง การติดตามการตั้งครรภ์อย่างใกล้ชิดจึงเป็นเรื่องสำคัญ
  5. มิฟิพริสโตนและไมโซพรอสตอล ใช้ไม่ได้ผลในกรณีท้องนอกมดลูก

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 7

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้