คำนวณอายุครรภ์ ว่าตอนนี้ท้องกี่สัปดาห์

การทราบอายุครรภ์ในช่วงเริ่มต้นของการตั้งครรภ์เป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้สามารถวางแผนและจัดการกับเส้นทางการตั้งครรภ์ได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการต่อหรือการยุติ การระบุอายุครรภ์ที่แม่นยำช่วยในการประเมินและเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ปลอดภัย ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการตัดสินใจที่มีข้อมูลครบถ้วน

ประจำเดือนครั้งล่าสุด
Please, Enter all values correctly.

อายุครรภ์ของคุณประมาณ

หากยังไม่พร้อมกับการตั้งครรภ์ครั้งนี้คลิก https://abortion.rsathai.org/

ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO), การยุติการตั้งครรภ์ในช่วงอายุครรภ์ที่น้อยจะมีความปลอดภัยมากกว่า เนื่องจากมีความเสี่ยงน้อยและกระบวนการที่เรียบง่ายกว่า การเข้าถึงบริการดังกล่าวในระยะเวลาที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ

สำหรับผู้ที่ต้องการดำเนินการตั้งครรภ์ต่อไป การทราบอายุครรภ์อย่างรวดเร็วจะช่วยให้สามารถวางแผนการดูแลสุขภาพในช่วงตั้งครรภ์ได้อย่างเหมาะสม โดยควรเริ่มการฝากครรภ์ทันทีที่ทราบการตั้งครรภ์ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและจัดการกับภาวะความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ในกรณีที่ตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ อายุครรภ์จะเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดวิธีการที่ปลอดภัยและเหมาะสม ในประเทศไทย, ยายุติการตั้งครรภ์ (Medabon) ได้รับการขึ้นทะเบียนตั้งแต่ปลายปี 2557 และมีการใช้งานภายใต้การดูแลของแพทย์และพยาบาลเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

การรู้อายุครรภ์ไม่เพียงแต่สำคัญต่อการตัดสินใจในการยุติหรือดำเนินการตั้งครรภ์ต่อไปเท่านั้น แต่ยังช่วยลดความเสี่ยงและส่งเสริมความปลอดภัยในการจัดการกับการตั้งครรภ์ นอกจากนี้ มีบริการปรึกษาหลายช่องทางเพื่อสนับสนุนและให้คำปรึกษาที่เหมาะสมตามสถานการณ์และความต้องการของผู้รับบริการ

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 4.6 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 5

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้