วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี นานาชาติกำหนดให้เป็นวันยุติการตั้งครรภ์สากล (Intemational Safe Abortion Day) คำขวัญในปีนี้คือ Diverse Actions, Different Places, One Demand: Access to Safe & Legal Abortion NOW I (ร่วมรณรงค์ที่หลากหลาย ในประเทศที่ต่างกัน ภายใต้เป้าประสงค์เดียว: เข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย ทันที!)

ในปี 2566 การณรงค์วันยุติการตั้งครรภ์สากลในประเทศไทย ปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 10 ในหัวซ้อ Road map to safe and legal abortion หรือ “เส้นทางสู่การทำแท้งที่ปลอดภัย ไร้กังวล และไม่ตีตรา”

ปีนี้ ภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านสิทธิและสุขภาพผู้หญิง อนามัยการเจริญพันธุ์ การปรึกษาท้องไม่พร้อมและการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยรวม 20 องค์กร ได้ร่วมกันจัดเวทีรณรงค์เพื่อให้สังคมไทยได้เห็นและเข้าใจขั้นตอนของการเข้าสู่การทำแท้งปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่เมื่อรู้ตัวว่าอาจท้อง วิธีตรวจการตั้งครรภ์ ท้องไม่พร้อมทำไงต่อ เลือกทำแท้งผิดกฎหมายไหม ไปปรึกษาได้ที่ไหนบ้าง วิธีนับอายุครรภ์ เข้าถึงสถานบริการที่ปลอดภัยได้อย่างไร เตรียมค่าใช้จ่ายเท่าไร วิธีการยุติการตั้งครรภ์มีอะไรบ้าง
ไปสถานพยาบาลจะพบกับอะไร การใช้ยาที่บ้านและการดูแล และสุดท้ายการดูแลจิตใจตนเองให้แข็งแกร่ง ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดนี้จะถูกถ่ายทอดด้วยวิธีเดี่ยวไมโครโฟน หรีอ Ted Talk โดยผู้ที่ปฏิบัติงานจริงในขั้นตอนต่าง ๆ ทั้งผู้ให้การปรึกษา นักสังคมสงเคราะห์ แพทย์ พยาบาล และผู้หญิงที่ผ่านประสบการณ์ อย่างเป็นลำดับขั้นตอน เพื่อให้สังคมไทยได้เข้าใจเส้นทางสู่การทำแท้งที่ปลอดภัยในปัจจุบัน

และเปิดอภิปรายแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมในห้อง กว่า 90 คน และในตอนท้ายตัวแทนภาคีเครือข่าย 20 องค์กร จะมีแถลงการณ์ข้อเสนอต่อภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมไทย เพื่อเรียกร้องการร่วมสร้างเส้นทางสู่การทำแท้งที่ปลอดภัย ถูกกฎหมาย ไร้กังวล และไม่ตี ตรา ทั้งนี้ การยุติการตั้งครรภ์เป็นบริการในระบบ เป็นไปอย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประชากรด้านการเกิดที่มีคุณภาพ คือให้ผู้หญิงตั้งครรภ์เมื่อมีความพร้อมและตั้งใจ เพื่อคลอดบุตรที่มีสุขภาพกายใจที่ดีของแม่และเด็ก และมีความพร้อมในการเลี้ยงดูทารกให้เติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไป
รับชมย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/nd2vxFSOaV/

กล่าวเปิด ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล และคุณจิตติมา ภานุเตชะ

วิทยากร
เมื่อรู้ตัวว่าอาจจะท้อง? ตรวจว่าท้องได้อย่างไร? : คุณศรันยา เกตุจันทร์ สายด่วนปรึกษาท้องไม่พร้อม 1663
ถ้าท้อง แล้วไม่พร้อม ทำไงต่อ? : คุณชนฐิตา ไกรศรีกุล กลุ่มทำทาง
เลือกทำแท้ง จะผิดกฎหมายไหม? : คุณสุพีชา เบาทิพย์ กลุ่มทำทาง
ปรึกษาท้องไม่พร้อมได้ที่ไหนบ้าง? : คุณอัจฉรา แก้วประดิษฐ์ สายด่วนปรึกษาท้องไม่พร้อม 1663
ตัดสินใจทำแท้ง สิ่งที่ต้องรู้คือ อายุครรภ์เท่าไร? : คุณศศิธร มูลสิงห์ โรงพยาบาลสมุทรปราการ
เข้าถึงสถานบริการยุติการตั้งครรภ์ได้อย่างไร? : ดร.นพ.บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
เตรียมค่าใช้จ่ายยุติการตั้งครรภ์เท่าไรดี? : คุณณัฐนันท์ พลอยประดับ กลุ่มทำทาง
วิธีการยุติการตั้งครรภ์มีอะไรบ้าง? : พญ.อรวี ฉินทะกานันท์ รพ.รามาธิบดี
ที่สถานพยาบาล เราจะพบกับอะไรบ้าง? : คุณลัดดา แพ่งประสิทธิ์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี
การใช้ยา การแท้งและการดูแลหลังแท้งที่บ้าน : คุณวารุณี ตั้งศิริ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
ดูแลจิตใจให้แข็งแกร่งและคุมกำเนิด : คุณนิศารัตน์ จงวิศาล กลุ่มทำทาง

ข้อเสนอProvoice_10-RoadMap-22092023

กำหนดการล่าสุด-RoadMaptoSafeAbortion-Choices56-Provoice10-22Sept2023

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 1

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้