ลุงหมอเรืองกิตติ์

ลุงหมอเรืองกิตติ์

เรื่องเล่าจากประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอนามัยการเจริญพันธุ์ การคุมกำเนิด ท้องไม่พร้อม การยุติการตั้งครรภ์ (ทำแท้ง) โดย นพ.เรืองกิตติ์ ศิริกาญจนกูล เครือข่ายอาสา RSA

สิทธิยุติการตั้งครรภ์ทำได้ปลอดภัยถูกกฎหมาย ผู้หญิงจะทำอย่างไร (ตอนจบ)

0
คำแนะนำการยุติการตั้งครรภ์ในยุคที่มีกฎหมายทำแท้งใหม่ หรือพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 28 พ.ศ. 2564 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ซึ่งผู้หญิงจะได้รับสิทธิให้ทำแท้งถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้1. อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ เป็นช่วงที่ผู้หญิงมีสิทธิทำแท้งได้ กฎหมายมาตรา 301 จะปกป้องผู้หญิงได้และหญิงยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์เมื่อมีอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ตามกฎหมายมาตรา 305 อนุ...

สิทธิยุติการตั้งครรภ์ทำได้ปลอดภัยถูกกฎหมาย ผู้หญิงจะทำอย่างไร

0
ประเทศไทยยังมีเรื่องที่สะเทือนใจต่อเนื่องกับผู้หญิงทำแท้งที่ลงเอยด้วยการพาดหัวข่าวที่สะท้อนถึงปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจหลาย ๆ อย่างของผู้ประสบปัญหาและสื่อ ดูได้จากข่าวเหล่านี้   28 ม.ค. 2564 “พบศพทารกคาดอายุครรภ์ 6 เดือนพันด้วยโสร่งนำมาทิ้งบ่อขยะจังหวัดกระบี่” 24 เม.ย. 2564 “จับสาววัย 30 ทิ้งศพทารกอายุครรภ์ 7 เดือนในห้องน้ำหญิง สนามบินดอนเมือง” 26 เม.ย. 2564 “พบศพทารกอายุครรภ์ 4-5 เดือน ยัดทิ้งชักโครกห้องน้ำวัดดัง...

การยุติการตั้งครรภ์แบบองค์รวม ดีกว่า ปลอดภัยกว่า

0
กระบวนการดูแลการยุติการตั้งครรภ์แบบองค์รวม Comprehensive Safe Abortion Care: CACประกอบด้วย 9 ขั้นตอนตามลำดับ คือ ช่วงก่อนการยุติการตั้งครรภ์: ประเมินและการปรึกษาให้ข้อมูล1. ให้การปรึกษาทางเลือก ผู้หญิงมีอิสระที่จะตัดสินใจเลือกตั้งครรภ์ต่อหรือไม่ ได้ด้วยตนเอง2. การประเมินข้อบ่งชี้ การยุติการตั้งครรภ์ตามกฎหมาย3. การปรึกษาก่อนการยุติการตั้งครรภ์4. การซักประวัติและตรวจร่างกาย  ช่วงรักษาหรือยุติการตั้งครรภ์5. การยุติการตั้งครรภ์ด้วยวิธีหัตถการกระบอกดูดสุญญากาศ (MVA) หรือด้วยยายุติการตั้งครรภ์ ช่วงหลังยุติการตั้งครรภ์6. การปรึกษาหลังการยุติการตั้งครรภ์7. การติดตามหลังให้บริการ8. การดูแลภาวะแทรกซ้อน9....

การยุติการตั้งครรภ์แบบองค์รวม ดีกว่า ปลอดภัยกว่า (ต่อ)

0
ตอนที่ 3 แด่ RSA: ขอบคุณที่ช่วยครอบครัวผม..เพราะลูกเป็นดวงใจของผม, ขอบคุณที่ทำให้หนูมีที่ยืนค่ะ หนูรู้สึกว่าโตขึ้นมาก..ชีวิตหนูเปลี่ยนไป, หนูจะตั้งใจเรียนและหางาน..ทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัว หนูจะเลี้ยงแม่เอง, หนูขอบคุณที่ช่วยให้หนูไม่ต้องไปทำแท้งเถื่อน, ขอบคุณ คุณหมอหลายๆ จ้าว..ที่ช่วยหนู, ขอบคุณที่ให้ทางเลือกและโอกาสสำหรับพวกเรา ช่องว่างในการให้บริการยุติการตั้งครรภ์ยังมีอีกมาก หน่วยบริการยุติการตั้งครรภ์ยังน้อย ในจังหวัดต่างๆ เพียง 33 จังหวัด ผู้หญิงท้องไม่พร้อมต้องเดินทางไกลหลายร้อยกิโลเมตร จึงเข้าถึงหน่วยบริการเหล่านี้ เป็นอุปสรรคสำหรับคนที่มีปัญหาเศรษฐกิจ ยากจนอยู่แล้ว ยิ่งทำให้มาปรึกษาล่าช้า...

การยุติการตั้งครรภ์แบบองค์รวม ดีกว่า ปลอดภัยกว่า (ต่อ)

0
ตอนที่ 2 ในประเทศไทย สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ได้จัดอบรมแพทย์ พยาบาล เรื่องการใช้ยายุติการตั้งครรภ์ทั่วประเทศ ขณะเดียวกันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ได้จัดตั้งเครือข่ายอาสา RSA ที่ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพ เพื่อจัดระบบการส่งต่อและรับส่งต่อเพื่อการยุติการตั้งครรภ์ที่เป็นมิตรและปลอดภัย และสนับสนุนยายุติการตั้งครรภ์ (ยาชื่อ Medabon) ให้โรงพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนกับกรมอนามัย เพื่อใช้ยุติการตั้งครรภ์ มีผู้หญิงที่ได้รับการยุติการตั้งครรภ์ด้วยยา...

การยุติการตั้งครรภ์แบบองค์รวม ดีกว่า ปลอดภัยกว่า

0
ตอนที่ 1 สถานการณ์ปัจจุบันคาดคะเนว่าประเทศไทยน่าจะมีอัตราการทำแท้งระหว่าง 14.2 - 440 ต่อพันการเกิดมีชีพ หรือประมาณ 9,000 - 270,000 ครั้งต่อปี แต่เพราะประเทศไทยแม้จะมีกฎหมายมาตรา 305 และข้อบังคับแพทยสภาที่อนุญาตให้ผู้หญิงท้องไม่พร้อมทำแท้งได้เฉพาะที่มีเงื่อนไขกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ด้วยปัจจัยต่างๆ ทำให้ผู้หญิงเหล่านี้ยากที่จะได้รับการทำแท้งจากแพทย์ได้โดยยังไม่มีช่องทางการให้บริการยุติการตั้งครรภ์อย่างเป็นระบบในโรงพยาบาลต่างๆ แพทย์ พยาบาล ไม่ยอมรับ ไม่ให้เกิดบริการนี้ บังคับไม่ได้ จุดยืนทัศนคติต่อต้าน...

ความเชื่อ อุปสรรค และเพื่อนร่วมทาง

1
มีเหตุการณ์ในเดือนกันยายน 2563 เกิดเหตุที่โรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่งในจังหวัดภาคเหนือ พยาบาลไลน์มาปรึกษาเครือข่ายอาสา RSA คุณพยาบาล : “มีแม่อายุ 38 ปี ตั้งครรภ์ไม่ได้วางแผนอายุครรภ์ 19 สัปดาห์ เจาะน้ำคร่ำตรวจโรคดาวน์ซินโดรม ผู้หญิงรายนี้ติดเชื้อเอชไอวี ตั้งแต่ปี 2558 ไม่ได้มารับการรักษาเลย หากต้องการยุติการตั้งครรภ์สามารถส่งต่อที่ไหนบ้างคะอาจารย์ คนไข้รายได้น้อย ตอนนี้เริ่มยารักษาเอชไอวีได้ไม่ถึง 3 สัปดาห์” “คุณหมอที่โรงพยาบาลไม่รับยุติการตั้งครรภ์เลยค่ะ เลยส่งมาปรึกษา คนไข้ประสงค์ที่จะยุติ...

ผู้หญิงไทย 8,201 คน ยอมเสี่ยงตาย เพราะ… ?

1
บทความนี้จึงจะชี้ให้เห็นข้อเท็จของสถานการณ์ผู้หญิงที่ต้องการยุติการตั้งครรภ์ในอายุครรภ์ต่างๆ และที่เกิน 12 สัปดาห์ และงานวิจัยที่จะเปิดเผยคัดค้านร่างกฎหมายและความคิดเห็นขององค์กรวิชาชีพ มาติดตามกันนะครับ โดยขอยกความคิดเห็นที่เห็นต่าง ขัดแย้งทางความคิดของการยุติการตั้งครรภ์มาดูกัน ผู้ที่ไม่ค่อยเห็นด้วย : “สิ่งที่พวกคุณ (หมอที่ให้บริการยุติการตั้งครรภ์) พูดมาว่าผู้หญิงที่ต้องการทำแท้งมีเหตุผล มีข้อบ่งชี้ แต่กลับไม่ได้รับการช่วยเหลือ ต้องไปเสี่ยงชีวิตทำแท้งกับหมอเถื่อน แล้วต้องติดเชื้อ ตกเลือด มันเป็นเรื่องเดิมๆ ที่วนเวียนได้ยินได้ฟังมาตลอดเป็นสิบๆ ปี พวกหมอที่ชอบทำแท้งก็ทำไป แต่หมอที่ไม่ทำแท้งจะไปว่าเขาผิดก็ไม่น่าจะได้นะ เขาไม่ผิดเพราะมีความเชื่อต่างกันว่ามันเป็นบาป ทำร้ายเด็ก...

ผู้หญิงทั่วโลกเกือบ 70,000 คน เสียชีวิตทุกปีจากการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย

0
เดือนกันยายนของทุกปี ทั่วโลกจะมีการจัดรณรงค์เพื่อเข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมาย เพราะมีผู้หญิงจำนวนถึง 47,000-70,000 คนทั่วโลก ต้องเสียชีวิตทุกปีจากสาเหตุการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย องค์การอนามัยโลกจึงประกาศให้การเข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยเป็นนโยบายสุขภาพที่สำคัญระดับโลกทางโครงการพัฒนาเครือข่ายบริการที่ปลอดภัย จึงรณรงค์ตามแนวทางของนานาชาติคือ "การยุติการตั้งครรภ์คือบริการสุขภาพ" ช่วงเดือนกันยายน 2563 ประเทศไทย ได้เกิดเหตุการณ์สำคัญต่อเนื่องมาจากปลายเดือนสิงหาคมเกี่ยวกับความคิดเห็นที่ต่างกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง, องค์กรวิชาชีพในเรื่องการปรับแก้กฎหมายการยุติการตั้งครรภ์เกี่ยวกับอายุครรภ์ที่ควรได้รับการยุติการตั้งครรภ์  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกาได้มีการแจ้งร่างการแก้กฎหมายยุติการตั้งครรภ์มาตรา 301, 305 ประกาศในเว็บไซต์ของสำนักงาน มีการให้เหตุผลว่าร่างนี้ได้มาจากการรับฟังความคิดเห็นของฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนส่งความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายดังกล่าวไปที่เว็บของสำนักงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ช่วงแรกตั้งแต่วันที่ 13 – 28 สิงหาคม 2563...

เรื่องเล่า ‘ท่ามกลางขุนเขา’ (ตอนจบ)

1
ปกติถ้ามีข้อบ่งชี้ชัดเจน คุณหมอส. จะคุยเองเลยแต่ถ้าเหตุอื่นที่ไม่ชัดเจนจะมีคุณหมออีกคนช่วยดูให้ ข้อบ่งชี้ในการยุติการตั้งครรภ์ที่ชัดเจนที่จะทำให้ ในกรณีถูกข่มขืน สุขภาพแม่เช่น โรคเบาหวาน โรคSLE มะเร็งเต้านม ไตวาย ,ทารกพิการรุนแรง ที่อาจจะช่วยยุติการตั้งครรภ์ ในกรณี ติดเชื้อ HIV ทารกในครรภ์เป็นโรคธาลัสซีเมียรุนแรง (major thalassemia) ทารกพิการไม่รุนแรง พลาดท้องจากการทำหมัน ใส่ห่วงอนามัย ฝังยาคุม ติดเชื้อหัดเยอรมัน มีบุตรพอแล้ว...

เรื่องราวอัพเดทใหม่

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือกในการยุติการตั้งครรภ์ ตามมาตรา ๓๐๕ (๕) แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๖๕

0
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือกในการยุติการตั้งครรภ์ ตามมาตรา 305(5) แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2565 โดยกำหนดให้หญิงซึ่งมีอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ที่ประสงค์จะยุติการตั้งครรภ์ต้องได้รับการตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือกจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ก่อนตัดสินใจยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์ เพื่อให้การตัดสินใจของหญิงนั้นอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ครบถ้วน และรอบด้าน ที่มา : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/228/T_0001.PDF

โฆษณา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า