การเปลี่ยนเหลือเวลาอีกเพียง…

[wpcdt-countdown id=”17264″]

มาร่วมกันการแสดงความเห็นร่างประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301 และ 305 ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ระยะเวลา วันนี้ – 18 กันยายน 2563

สาระสำคัญของร่าง-กฎหมาย

มาตรา 301
หญิงใดทำให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้ผู้อื่นทำให้ตนแท้งลูกขณะมีอายุครรภ์เกินสิบสองสัปดาห์ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สรุป มาตรา 301 เอาผิดผู้หญิงที่ทำแท้งเฉพาะในอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์

มาตรา 305
ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา 301 หรือมาตรา 302 นั้น เป็นการกระทำของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภา ในกรณีดังต่อไปนี้

1. จำเป็นต้องกระทำเนื่องจากหากหญิงตั้งครรภ์ต่อไปจะเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายต่อสุขภาพ
2. ทางกายหรือจิตใจของหญิงนั้น
3. จำเป็นต้องกระทำเนื่องจากหากทารกคลอดออกมาจะมีความเสียงอย่างมากที่จะได้รับผลกระทบจากความผิดปกติทางกายหรือจิตใจถึงขนาดทุพพลภาพอย่างร้ายแรง
4. หญิงมีครรภ์เนื่องจากมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศ หรือ
5. หญิงซึ่งมีอยุครรภ์ไม่เกินสิบสองสัปดาห์ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์ผู้กระทำไม่มีความผิด

สรุป มาตรา 305 ให้แพทย์ยุติการตั้งครรภ์ได้ในข้อบ่งชี้เพิ่มขึ้น

ของเดิม คือ มีปัญหาสุขภาพกาย ข่มขืน ล่วงละเมิด อายุผู้หญิงน้อยกว่า 15 ปี
ที่เพิ่มมา คือ สุขภาพจิตใจ ทารกเสี่ยงผิดปกติกาย-ใจ และ อายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์

https://bit.ly/2DPkp93

ขั้นตอนการแสดงความคิดเห็ต่อกฎหมายแท้งผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานกฤษฎีกา ระยะเวลา วันนี้ – 18 กันยายน 2563

ขั้นตอนที่ 1: คลิกที่ Lnk เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ : https://bit.ly/2DPkp93

ขั้นตอนที่ 2: คลิกเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

ขั้นตอนที่ 3: เข้าสู่ระบบ / ในกรณีที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก ต้องสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น

3.1 กรอกข้อมูลเพื่อสมัครสมาชิก “จำเป็นต้องใช้อีเมล์ เพื่อให้ระบบส่งการยืนยันตัวตน (ใครขี้ลืม อย่าลืมจดรหัสผ่านไว้ด้วยนะ เพราะต้องใช้ตอนเข้าระบบอีกครั้งจ้า)

3.2 ระบบสมัครสมาชิกจะส่งอีเมลจาก it@ocs.go.th ไปในอีเมลที่ระบุไว้ในขั้นตอนการสมัคร พร้อมข้อความว่า กดเพื่อยืนยันตัวตน คลิกที่นี่ เพื่อเข้าระบบ ให้ลงชื่อผู้ใช้ (อีเมล์) และรหัสผ่าน

ขั้นตอนที่ 4 : เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้ว สามารถแสดงความคิดเห็นได้ในช่องที่กำหนด อย่าลืม กด “ไม่เห็นด้วย” ก่อนนะ แล้วให้ความเห็นประกอบ

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 7

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้