ภาคีทวงคืนสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคยื่นจดหมายเปิดผนึกต่อกฤษฎีกา เพื่อติดตามและเร่งรัดการตราพระราชกฤษฎีกาสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
.
.
วันนี้ (8 พ.ค.66) ภาคีทวงคืนสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ที่มีองค์กรร่วมลงนาม 130 องค์กร ได้เดินทางเข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกต่อกฤษฎีกา หลังจากล่วงเข้าสู่เดือนที่ 8 ของปีงบ 2566 แล้ว แต่ยังปราศจากความคืบหน้าเรื่องการคืนสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ นายอนุทิน อนุทิน ชาญวีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ “ไม่ลงนาม” ในประกาศที่เกี่ยวข้องกับสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในปีงบประมาณ 2566 จนส่งผลให้ประชาชนไทยที่มีสิทธิสุขภาพนอกสิทธิบัตรทองประมาณ 20 ล้านคน กำลังได้รับผลกระทบต้องจ่ายค่าบริการเอง

ภาคีทวงคืนสิทธิสร้างเสริมสุขภาพฯ จึงได้ตบเท้าเข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกต่อกฤษฎีกา โดยมีข้อเรียกร้องให้ดำเนินการ ดังนี้

1.ให้เร่งรัดการพิจารณาและจัดทำพระราชกฤษฎีกา เพื่อคืนสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ทุกคนในประเทศให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้คนไทยทุกสิทธิสุขภาพสามารถเข้าถึงสิทธิที่พึงมีได้อย่างแท้จริง และลดปัญหาสาธารณสุขที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

2. ขอให้พระราชกฤษฎีกาที่จะจัดทำขึ้น มีผลบังคับใช้ต่อบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคที่เกิดขึ้นตลอดปีงบประมาณ 2566 ที่ สปสช. มีงบประมาณรองรับไว้แล้ว

ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้เกิดการฟ้องร้องทางกฎหมายต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ที่เกิดขึ้นจากการคงค้างจ่ายค่าบริการที่ยังเบิกคืนไม่ได้เป็นจำนวนหลายล้านบาท

โดย ภาคีทวงคืนสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในนามของผู้เสียสิทธิสุขภาพจำนวน 20 ล้านคน ตระหนักว่าการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เป็น “สิทธิสุขภาพ” ที่ได้มาจากเงินภาษีของทุกคน นอกเหนือไปจากสิทธิการรักษาพยาบาล จึงเป็นหน้าที่ที่รัฐจะต้องหาแสวงหาแนวทาง เร่งรัดเพื่อจัดสรรให้คนไทยทุกคนโดยไม่แบ่งแยก ทั้งนี้ ความล่าช้าของกระบวนการตรากฤษฎีกานั้น อาจคือความมอยุติธรรม และเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ เพราะนำมาสู่การการลิดรอนสิทธิสุขภาพที่ประชาชนพึงมีอยู่แล้ว

ท่านที่สนใจอ่านจดหมายเปิดผนึกได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1AWvmXDgtHuTLBroH2hsFSDxKgZ0PcvjY/view?usp=sharing
.
.
#csofocus #สปสช #ภาคีทวงคืนสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค #อนุทิน

ที่มา :Facebook Fanpage – Rsathai

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 0 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 0

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้