0 Comments

หนูมีอะไรกับแฟนวันที่9ตุลา ใส่ถุงยาง แล้ววันที่10ตุลามีอะไรกันใม่ใด้ใส่ถุงยาง ใม่ใด้กินยาคุมทั้งสองครั้ง หลั่งนอก พอมาวันที่22ตุลา มีเลือดออกกระปิกระปอยสีแดงใม่สด หนูควรตรจปัสสาวะวันใหนดีคะ

RSATHAI Answered question ตุลาคม 27, 2020
Add a Comment