0 Comments

ยุติการตั้งครรภ์ผ่านมาประมาณ 2 อาทิตย์แล้วแต่ยังมีเลือดออกอยู่ แบบนี้ผิดปกติมั้ยคะ แล้วเมื่อ 2 วันก่อนได้ดื่มแอลกอฮอล์ไป เกี่ยวมั้ยคะที่ทำให้มีเลือดออก

RSATHAI Answered question กุมภาพันธ์ 23, 2021
Add a Comment