0 Comments

ถ้าเรายุติการตั้งครรภ์แล้วถ้าไม่มีเพศสัมพันธุ์เราจำเป็นจะต้องกินยาคุมกำเนิดไหมค่ะ

RSATHAI Answered question พฤษภาคม 24, 2021
Add a Comment