0 Comments

วันที่18หรือ19 พ.ค.ไม่มั่นใจได้มี sex ไม่ป้องกันเลยตอนกลางคืนไปซื้อยาคุมฉุกเฉินมากิน 1 แผงตอนเย็นของวันถัดมา ซึ่งเดือนมี.ค.และเม.ย. ประจำเดือนมาวันที่20 ทั้ง2 เดือน แต่เดือนพ.ค. ประจำเดือนยังไม่มา(ไม่ทราบว่าเป็นผลของยาคุมฉุกเฉินหรือความเครียดเนื่องจากห่างหายจากการมีอะไรพวกนี้นานแล้วจึงไม่ได้เตรียมตัว) แล้วมามี sex ไม่ได้ป้องกันแบบอีกตอนกลางคืนช่วงต้นสัปดาห์แรกของเดือน มิ.ย. เช้ามาได้ไปซื้อยาคุมฉุกเฉินกินซ้ำอีก   มามีปจด.เดือนมิ.ย.วันแรกคือวันที่ 9-12 มิ.ย วันที่ 16และ18 มิ.ย.มี sex อีกครั้งแบบวันเว้นวันนับเป็นวันที่8และ10  แล้วของการเป็น ปจด. ไม่มั่นใจจึงไปซื้อยาคุมฉุกเฉินชนิดหนึ่งเม็ดมากินอีก 1 แผงในเย็นของอีกวันแบบวันเว้นวันเช่นกัน ฉะนั้นเดือนมิ.ย.จึงเป็นการกินยาคุมฉุกเฉินแบบต่อเนื่องกัน 2 แผง  ประจำเดือนได้มาซ้ำอีกคือวันที่ที่ 21-24 ในวันที่ 21 ได้ไปปรึกษาเภสัชเกี่ยวกับยาคุมแบบรายเดือนและได้ซื้อมาเริ่มกินตั้งแต่วันที่ 21 เป็นวันแรกของการมีประจำเดือนเลยกินเวลาใกล้เคียงกันอย่างสม่ำเสมอ อยากปรึกษาว่าได้มี sex กับแฟนคือวันที่ 25 และ 27 ปล่อยในตลอด(ไม่แน่ใจถึงผลเสียที่ตามมา แต่อยากได้ความมั่นใจ และจะหาวิธีคุมกำเนิดที่รัดกุมและหลายขั้นตอนกว่านี้เพื่อ sex ที่ปลอดภัย)

คำถามคือ

1.เลือดที่มาวันที่ 21-23 มิ.ย. ใช่ประจำเดือนหรือไม่(มาเยอะทุกวัน)

2. Sexตอน 25และ27 ที่ผ่านมาสามารถอิงเป็นหน้า 7 หลัง 7 ได้หรือไม่

3.ยาคุมแบบรายเดือนที่เริ่มกินมาตั้งแต่วันที่ 21 ที่(คิดว่ามี ปจด) เริ่มมีประสิทธิภาพหรือยัง  (ตอนนี้ได้คุยกันกับอีกฝ่ายแล้วว่านอกจากยาคุมแล้วต้องมีถุงยางเพิ่มเข้ามา )

4. นอกจากใส่ถุงยางแล้วควรคุมกำเนิดแบบไหนควบคู่ไปด้วยระหว่างกินยาคุมกับฉีดยาคุมคะ

RSATHAI Answered question มิถุนายน 28, 2021
Add a Comment