0 Comments

คือประจำเดือนล่าสุดหนูหมดวันที่19มิถุนา ตอนนี้5สิงหาเเล้วประจำเดือนยังไม่มาเลยค่ะ ประจำเดือนไม่เคยเลื่อนเกิน1เดือน ตอนนี้หนูตรวจไปแล้ว3ครั้ง ยังไม่พบค่ะ หนูควรทำยังไงถึงจะชัวว่าท้องหรือไม่ท้องคะ

RSATHAI Answered question สิงหาคม 8, 2021
Add a Comment