0 Comments

มีเงินไม่พอให้ไปรพ.หรือคลินิคเอกชนค่ะ ท้อง 14สัปดาห์2วันค่ะ พึ่งรู้ตัวว่าท้องเพราะไม่มีอาการอะไรให้สังเกตเลยค่ะ

RSATHAI Answered question สิงหาคม 23, 2021
Add a Comment