ยุติการตั้งครรภ์ หนึ่งในทางเลือกเมื่อท้องไม่พร้อม

การตัดสินใจเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ที่ไม่ได้วางแผนไว้เป็นสถานการณ์ท้าทายที่หลายคนอาจพบเจอในชีวิต ดังนั้นการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีที่สุด ด้านล่างนี้คือข้อมูลที่ปรับปรุงเพื่อความเป็นมืออาชีพมากขึ้นเกี่ยวกับการตัดสินใจในสถานการณ์การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม:

การตัดสินใจเกี่ยวกับการตั้งครรภ์

  1. การประเมินสถานการณ์ของตัวเอง: สำหรับบางคน, การตัดสินใจดำเนินการตั้งครรภ์ต่อไปอาจเป็นทางเลือกที่พวกเขาเลือก ส่วนบางคนอาจพิจารณาว่าการไม่ดำเนินการตั้งครรภ์ต่อไปเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่า ทั้งสองทางเลือกนี้มีความถูกต้องและควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบตามสถานการณ์และความต้องการของคุณเอง
  2. ข้อมูลเกี่ยวกับการทำแท้ง:
    • การตัดสินใจโดยตัวเอง: การทำแท้งในอายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์สามารถตัดสินใจได้โดยผู้ตั้งครรภ์และเป็นการดำเนินการที่ถูกกฎหมาย
    • การปรึกษาทางเลือก: สำหรับการตั้งครรภ์ที่มีอายุมากกว่า 12 แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์, การปรึกษาเพื่อหาทางเลือกเป็นสิ่งที่จำเป็นและการยุติการตั้งครรภ์ในช่วงนี้ยังคงเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย
    • สถานการณ์พิเศษ: ในทุกอายุครรภ์, การยุติการตั้งครรภ์สามารถดำเนินการได้หากมีปัญหาสุขภาพทั้งกายและใจ, ตัวอ่อนในครรภ์มีความพิการ, การตั้งครรภ์เกิดจากการถูกข่มขืนหรือล่วงละเมิดทางเพศ, หรืออายุของผู้ตั้งครรภ์น้อยกว่า 15 ปี

การทราบอายุครรภ์

  • การคำนวณอายุครรภ์: สามารถทำได้โดยนับจากวันแรกของรอบประจำเดือนสุดท้ายจนถึงวันปัจจุบัน ซึ่งให้ผลลัพธ์เป็นอายุครรภ์เป็นหน่วยสัปดาห์
  • การใช้การตรวจ Ultrasound: หากไม่สามารถจำวันที่ประจำเดือนมาได้, การตรวจด้วยเครื่อง Ultrasound เป็นวิธีที่ช่วยยืนยันอายุครรภ์ได้ ตั้งแต่ปี 2566, ผู้ตั้งครรภ์ทุกสิทธิสุขภาพสามารถเข้ารับบริการตรวจสอบนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

การตัดสินใจเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ที่ไม่ได้วางแผนไว้เป็นเรื่องส่วนบุคคลและมีความซับซ้อน เป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญและเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลเพียงพอ ความรู้สึกและความต้องการของคุณควรเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจทุกครั้ง

เข้าถึงบริการปรึกษาออนไลน์ผ่านระบบอัตโนมัติได้ตลอด 24 ชั่วโมงได้ที่ https://abortion.rsathai.org/