เมื่อเกิดปัญหาการตั้งครรภ์ในภาวะที่ไม่พร้อม หลายครั้งผู้ประสบปัญหาไม่สามารถปรึกษาใครได้ สายด่วน 1663 จึงเป็นทางเลือกในการให้บริการข้อมูลและความช่วยเหลือ เพื่อให้สามารถหาทางออกที่ถูกวิธีและปลอดภัย

ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=iJekhCOGzxA

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 0 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 0

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้