นโยบายกระทรวงสาธารณะสุข
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นและสตรีวัยเจริญพันธุ์
และการยุติตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัยในประเทศไทย

policy_publicHealth

 

ที่มา: http://rhold.anamai.moph.go.th/all_file/index/policy_publicHealth.pdf

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 1

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้