เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ที่ผ่านมาตัวแทนเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม เครือข่ายอาสา RSA สายปรึกษาท้องไม่พร้อม 1663 ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ให้วินิฉัยกฎหมาย ม.301 และ ม.305 ว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือไม่

ในวันดังกล่าว กลุ่มทำทาง ได้จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่หน้าศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อสื่อสารสังคมว่า “การทำแท้งไม่ใช่อาชญากรรม ผู้หญิงไม่ใช่อาชญากร” เพื่อร่วมกับนานาชาติในการรณรงค์เนื่องในวันยุติการตั้งครรภ์สากล 28 กันยายน

ที่มา : โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการทางเลือกที่ปลอดภัยและเป็นมิตร

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 1

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้