แก้ไขกฎหมายอาญาเกี่ยวกับทำแท้งให้เป็นธรรม โดย ทัศนัย ขันตยาภรณ์ เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม
.
สไลด์ประกอบการเสวนา : https://rsathai.org/contents/12283
ที่มา : ProVoice5 #LetsTalkAbortion เพื่อรณรงค์ให้ผู้หญิงเข้าถึงการทำแท้งได้อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมาย ซึ่งจะช่วยลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย
#ทำแท้ง #ยุติการตั้งครรภ์ #safeabortion

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 2

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้