วิธีการฝังยาคุมกำเนิดชนิด 1 หลอด มีระยะคุมกำเนิดได้นาน 3 ปี ไม่เจ็บ ไม่เย็บ แผลหายเอง

สปสช.ร่วมกับ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ได้จัดทำโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยให้บริการยาฝังคุมกำเนิดและห่วงอนามัยในวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี ที่อยู่ในภาวะหลังคลอด หรือแท้ง หรือต้องการคุมกำเนิดในทุกสิทธิสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (30 บาทรักษาทุกโรค) สิทธิประกันสังคม หรือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เริ่มให้บริการพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยสามารถเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลภาครัฐ และเอกชนที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วน สปสช. โทร.1330
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=RVkHCRMVw9o

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 4.4 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 13

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้