นพ.บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ นพ.นิธิวัชร์ แสงเรือง นพ.วรชาติ มีวาสนา นางสายใจ โฆษิตกุลพร นางสาวจุฑามาศ ศรีมหานันทโพธิ์ (จากซ้ายไปขวา ที่ปรึกษาคณะทำงาน )

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 61 ที่ผ่านมา โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการทางเลือกสำหรับวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม จัดประชุมคณะทำงานเว็บไซต์ rsathai.org  ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมภูเก็ต ร้านอาหาร Cabbages & Condom สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สุขุมวิท 12 กรุงเทพฯ

นางทัศนัย ขันตยาภรณ์ นพ.เรืองกิตติ์ ศิริกาญจนกูล นพ.สุรพันธ์ แสงสว่าง (จากซ้ายไปขวา ที่ปรึกษา คณะทำงาน)

การประชุมคณะทำงานฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับรู้ความก้าวหน้าของการพัฒนาเว็บไซต์และเพจ ผลการเข้าเยี่ยมชมตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่พบหลังจากเปิดตัวเว็บไซต์ www.rsathai.org สร้างข้อเสนอแนะต่อรูปแบบและเนื้อหาสาระของเว็บไซต์ และแนวทางในการแก้ปัญหาที่พบเบื้องต้น ระดมสมองการพัฒนาเว็บไซต์ในด้านการให้เข้าถึงข้อมูลสถานบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย โดยระบบสมาชิก หารือโครงสร้างและบทบาทของคณะทำงาน รวมทั้งรูปแบบการสื่อสารเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและฉับพลัน พร้อมทั้งศึกษาดูงานการให้บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สุขุมวิท 12  PDA กรุงเทพฯ อีกด้วย

นางทัศนัย ขันตยาภรณ์ นพ.เรืองกิตติ์ ศิริกาญจนกูล นพ.สุรพันธ์ แสงสว่าง (จากซ้ายไปขวา ที่ปรึกษา คณะทำงาน)

www.rsathai.org มีโครงสร้างการทำงานของเว็บไซต์ ประกอบไปด้วย คณะทำงานเว็บไซต์ ที่ปรึกษาและเอื้ออำนวย บรรณาธิการเว็บไซต์ สนับสนุนเทคนิคและระบบเว็บไซต์ โดยคณะทำงานฯ มีบทบาทการดำเนินงาน ดังนี้ วางแนวทางและทิศทางการดำเนินงานของเว็บไซต์ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาเว็บไซต์เป็นตัวแทนในระดับภูมิภาคเพื่อรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็น เนื้อหาวิชาการ ข้อเท็จจริง ความเคลื่อนไหวตลอดจนข่าวสารต่างๆ ในภูมิภาค ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะหน่วยงานในระบบสาธารณสุข รู้จักเครือข่ายอาสา RSA และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากเครือข่ายฯ

นางนุสรา โลหิตกุล คลินิกเวชกรรม PDA ให้การต้อนรับและนำชมเพื่อศึกษาดูงานการให้บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย

รายนามคณะทำงานเว็บไซต์ประกอบไปด้วย

  1. นายแพทย์นิรันดร์ ชัยศรีสุขอำพร
  2. นายแพทย์สุรพันธ์ แสงสว่าง
  3. นายแพทย์วรชาติ มีวาสนา
  4. นายแพทย์นิธิวัชร์ แสงเรือง
  5. นางกัญญ์วรา โชลิตกุล
  6. นางสายใจ โฆษิตกุลพร
  7. นางสาวจุฑามาศ ศรีมหานันทโพธิ์

ที่มา : โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการทางเลือกสำหรับวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม
สรุปผลการประชุม คลิกที่นี่ : https://rsathai.org/?p=13019&preview=true

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 0 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 0

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้