อภิปรายหมู่ “ประสบการณ์ทำงานยุติการตั้งครรภ์” และ ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิทยากร ทัศนัย ขันตยาภรณ์ และ นิศารัตน์ จงวิศาล ร่วมกับ นพ. ภุชงค์ ไชยชิน และ นพ. นิธิวัชร์ แสงเรือง แพทย์อาสา RSA

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการทางเลือกที่ปลอดภัยและเป็นมิตร ร่วมกับ สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติ แห่งประเทศไทย (IMFSA-Thailand) จัดเสวนาวิชาการ “นักศึกษาแพทย์กับการยุติการตั้งครรภ์” ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความเข้าใจสถานการณ์และสภาพปัญหาของการยุติการตั้งครรภ์ในประเทศไทย แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับแพทย์อาสาRSA และนักกิจกรรมสังคม ในเรื่องการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย

โดยมีเครือข่ายอาสา RSA นพ.ภุชงค์ ไชยชิน และ นพ.นิธิวัชร์ แสงเรือง แพทย์อาสา RSA เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนในหัวข้อ สถานการณ์และสภาพปัญหาการยุติการตั้งครรภ์ในประเทศไทย และร่วมอภิปรายหมู่ “ประสบการณ์ทำงานยุติการตั้งครรภ์” ร่วมกับวิทยากรจากเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม และนักกิจกรรมสังคมต่อประเด็นการทำแท้งในประเทศไทย กลุ่มทำทาง นอกจากนี้ ยังมีวิทยากรจากเลิฟแคร์สเตชั่น มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ในประเด็น “เพศศึกษาในประเทศไทย” “สังคมชายเป็นใหญ่กับการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย “ ร่วมแลกเปลียนในการเสวนาด้วย 

ที่มา : โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการทางเลือกที่ปลอดภัยและเป็นมิตร

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 2

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้

โฆษณา