คู่มือ : ประกอบการให้บริการ ก่อน ระหว่าง และหลัง
การยุติการตั้งครรภ์ด้วยยาสำหรับผู้ให้บริการในคลินิก

Manual_SafeAbortion_for-Clinical-Providers2015

 

 

 

 

โดย สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 3

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้