โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการทางเลือกที่ปลอดภัยและเป็นมิตร สําหรับวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการประชุมสามัญประจําปีเครือข่ายอาสา RSA (Referral system for Safe Abortion) ประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 14–15 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วย ผู้ประสานงานภาคเครือข่ายอาสา RSA และศูนย์อนามัย สังกัดกรมอนามัย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายการทำงาน ตลอดจนชี้แจงความคืบหน้าทางด้านวิชาการและสิทธิประโยชน์ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เกี่ยวข้อง และร่วมวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการและการจัดบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในแต่ละภูมิภาค

สรุปผลการประชุมสามัญประจำปีRSA@2562

ที่มา : โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการทางเลือกที่ปลอดภัยและเป็นมิตร สําหรับวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูลเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร :
http://rh.anamai.moph.go.th/main.php?filename=safe_abortion

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 4

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้