เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 61 ที่ผ่านมา โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการทางเลือกสำหรับวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม จัดประชุมคณะทำงานเว็บไซต์ rsathai.org  ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมภูเก็ต ร้านอาหาร Cabbages & Condom สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สุขุมวิท 12 กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 15 คน ประกอบไปด้วย ที่ปรึกษาเว็บไซต์ 2 คน คณะทำงานเว็บไซต์ 6 คน ที่ปรึกษาโครงการ 1 คน  ทีมงานเว็บไซต์ 2 คน คณะทำงานโครงการฯ 4 คน

ผลการดำเนินงานเว็บไซต์ rsathai.org

RSATHAI_WEB_STATS

ผลการประชุมคณะทำงานเว็บไซต์ โดย นายแพทย์นิธิวัชร์ แสงเรือง

ผลการประชุมคณะทำงานเว็บไซต์

แผนการดำเนินงาน

ที่มา : โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการทางเลือกสำหรับวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ประมวลภาพการประชุมคณะทำงานเว็บไซต์ rsathai.org  ครั้งที่ 1
คลิกที่นี่ : https://rsathai.org/contents/12804

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 0 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 0

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้