การยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ผิดกฎหมาย โดย ศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

ปัญหาเรื่องการทำแท้งในเมืองไทยเป็นปัญหาที่ถกเถียงกันไปได้ไม่รู้จบ ยิ่งหากยกเอาเรื่องศีลธรรมขึ้นมากล่าวอ้างถกเถียงกันไปมา โดยไม่เคยฟังคนที่ตั้งครรภ์เลยว่าเขาคิดอย่างไร ในขณะที่รัฐก็ออกกฎหมายบังคับเอากับหญิงที่ไปทำแท้ง ทำให้เกิดความรู้สึกว่า แม้โดยส่วนตัวผมเองจะไม่สนับสนุนให้มีการทำแท้ง แต่เห็นว่า การยุติการตั้งครรภ์อันไม่พึงปราถนานั้น เป็นสิทธิอันชอบธรรมของหญิง ในเมื่อเขาไม่พร้อมที่จะมีจะบังคับให้หญิงอุ้มท้องต่อไป โดยที่รัฐก็ไม่ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเลย จึงขาดความชอบธรรมที่จะลงโทษหญิงที่ไปทำแท้ง …

HEALTH_Vol36No4_02

ที่มา : การยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ผิดกฎหมาย โดย ศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฉบับ ตุลาคม – ธันวาคม 2556
สรุปโดย พัชริน กสิบุตร ศินาท แขนอก บุษรินทร์ พูนนอก

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 4 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 4

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้