WWW.RSATHAI.ORG เปิดบริการอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายน 2561 ซึ่งตรงกับวันยุติการตั้งครรภ์สากล โดยเครือข่ายอาสา RSA (Referral System for Safe Abortion) บริหารจัดการในรูปแบบคณะทำงานเว็บไซต์ ที่เป็นตัวแทนจาก เครือข่ายอาสา RSA และพันธมิตร ได้แก่ เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม สายปรึกษาท้องไม่พร้อม 1663 ภายใต้การเอื้ออำนวยของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

WWW.RSATHAI.ORG มุ่งหวังในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง เพราะปัจจุบันผู้ประสบปัญหามักแสวงหาข้อมูลที่ผิดๆ จากเว็บไซต์ขายยา เว็บไซต์จึงเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ประสบปัญหา และ ผู้ส่งต่อ/ผู้ให้บริการ ได้มีข้อมูลเพื่อเข้าถึงหน่วยบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย และการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นแหล่งรวมกิจกรรม และความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องในประเด็นท้องไม่พร้อม

FACEBOOK FANPAGE : RSATHAI : https://web.facebook.com/rsathai.org/ เป็นโซเชียลมีเดียของเครือข่ายอาสา RSA เพื่อเข้าถึงกลุ่มต่างๆ ในโลกสังคมออนไลน์ โดยการโพสต์ข้อมูล องค์ความรู้ เรื่องเล่า ข่าวสาร อย่างสม่ำเสมอ เป็นพื้นที่ออนไลน์ในการถ่ายทอดสดกิจกรรมต่างๆ ของ RSA และเครือข่ายพันธมิตร รวมทั้งรับส่งต่อผู้ที่ประสบปัญหาท้องไม่พร้อมที่ in box เข้ามา เพื่อเข้าสู่การสืบค้นข้อมูลหน่วยบริการต่างๆ ในเว็บไซต์ หรือ ส่งต่อไปรับบริการยังสายปรึกษาท้องไม่พร้อม 1663

WW.RSATHAI.ORG ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการทางเลือกที่ปลอดภัยและเป็นมิตร สำหรับวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

แนะนำเว็บไซต์ RSATHAI_revised2

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 1

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้