ปี 2555 ประเทศไทยได้นำยายุติการตั้งครรภ์ หรือ Medabon ซึ่งมีตัวยยามิฟิพริสโตน (หรือที่รู้จักในชื่อการค้า RU486) และ ไมโซโพรสตอล (ไซโตเทค) บรรจุในแผงเดียวกัน เพื่อใช้ในโครงการศึกษาวิจัยนำร่อง ผลการวิจัยพบว่า ยา Medabon มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยในการยุติตั้งครรภ์มากกว่าร้อยละ 95

กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ขึ้นทะเบียนยาตัวนี้ และบรรจุยาไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อใช้ในทางการแพทย์ และเป็นยาที่สั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น มีให้บริการเฉพาะที่สถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนสมัครรับยาจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น ไม่สามารถหาซื้อยาทำแท้งได้จากร้านยา หรือทางอินเทอร์เน็ต Medabon จึงเป็นยายุติการตั้งครรภ์ขนานเดียว ที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องในประเทศไทย ณ ขณะนี้

หน่วยบริการในเครือข่ายอาสา RSA (Referral System for Safe Abortion) ได้รับการสนับสนุนยาจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผู้ที่ประสบปัญหาท้องไม่พร้อม สามารถรับบริการปรึกษาทางเลือกท้องไม่พร้อม และเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยได้ โดยติดต่อที่เบอร์สายด่วน 1663 เวลา 09.00 – 21.00 น. ทุกวัน

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 4.5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 29

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้

โฆษณา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่