เปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับ โดย นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย

การบรรยายพิเศษ “การยุติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เงื่อนไข และกฏเกณฑ์ทันยุค ที่บุคลากรสาธารณสุขควรรู้” (ภายใต้กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนกิจกรรมโครงการที่ทำได้ดี โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดเลย : อนามัยเจริญพันธุ์ดี มีสุข วัยรุ่นเลย : Loei Buddy Happy Teen ) ในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

“ถ้าเราสามารถลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้ ผลลัพธ์เรื่องการคลอดก่อนกำหนด ผลลัพธ์เรื่องของทารกน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ หรืออื่นๆ จะดีขึ้นตาม เป็นปัญหาที่เป็นพลวัตที่มีผลต่อกัน”

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 0 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 0

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้