“มุมมองใหม่ ทำแท้งปลอดภัย” ความจำเป็นและแนวทางการยุติการตั้งครรภ์เพื่อ ป้องกันการแท้งที่ไม่ปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดบริการยาฝังคุมกำเนิด และการเบิกจ่ายตามหลักประกันสุขภาพ โดย อาจารย์นายแพทย์ชาญชัย บุญอยู่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาด้านเวชกรรมป้องกัน (ผชช.ว.) ผู้ประสานงานภาคเครือข่ายอาสา RSA

ที่มา : การบรรยายพิเศษ “การยุติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เงื่อนไข และกฏเกณฑ์ทันยุค ที่บุคลากรสาธารณสุขควรรู้” (ภายใต้กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอด บทเรียนกิจกรรมโครงการที่ทำได้ดี โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดเลย : อนามัยเจริญพันธุ์ดี มีสุข วัยรุ่นเลย : Loei Buddy Happy Teen ) วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 0 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 0

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้