เมื่อวันที่ 21 -22  มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการทางเลือกสำหรับวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. จัดการประชุมเครือข่ายอาสาส่งต่อยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย (RSA) ภาคใต้ ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

มีเป้าหมายเพื่อขยายแนวคิดและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงาน ระหว่างการให้บริการปรึกษาทางเลือก การตั้งครรภ์ต่อ และการส่งต่อบริการยุติการตั้งครรภ์ที่เข้าถึงได้ของเครือข่ายในเขตจังหวัดภาคใต้ ให้เอื้อต่อการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบและมีการเชื่อมโยงส่งต่อกันได้อย่างราบรื่น มีผู้เข้าร่วมจำนวน  80 คน  ประกอบไปด้วย บุคลากรทางด้านสาธารณสุข แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการ ในพื้นที่ภาคใต้ สายด่วนปรึกษาท้องไม่พร้อม 1663 คณะทำงานโครงการ ที่ปรึกษาโครงการ กล่าวต้อนรับ โดย นพ.ชัชวาล ก่อสกุล (แพทย์ RSA 37) โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา ตัวแทนผู้ประสานงาน RSA ภาคใต้ กล่าวเปิดการประชุม บรรยายในหัวข้อ ความก้าวหน้าในการบังคับใช้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ที่เอื้อต่อการทำงาน Safe abortion โดย นพ.กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย

การประชุมดังกล่าวส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางพัฒนาการให้บริการ การประสานส่งต่อตามทางเลือก มีสมาชิกเครือข่ายอาสา RSA (Referral system for Safe Abortion) เพิ่มขึ้นจำนวน 12 คน ประกอบไปด้วย แพทย์ 3 คน สหวิชาชีพ 9 คน โดยมอบเข็มกลัดให้กับสมาชิกใหม่เพื่อเป็นที่ระลึก โดย นพ.ชัชวาล ก่อสกุล ผู้ประสานงานเครือข่ายอาสา RSA ภาคใต้

ทั้งนี้การประชุมดังกล่าว ได้มีการถ่ายทอดสดทาง Facebook fanpage : RSATHAI ในหัวข้อ การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยการใช้ยามิฟิพริสโตนและไมโซพรอสตอลที่บรรจุในแผงเดียวกัน (Medabon®) และกระบอกดูดสุญญากาศ (Manual Vacumm Aspiration : MVA) โดย ผศ.นพ.ธนพันธ์ ชูบุญ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับชมย้อนหลังได้ที่ : https://rsathai.org/contents/13362

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 0 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 0

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้