วัยรุ่น มีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตของโลกได้ สิ่งสำคัญคือ การสร้างความมั่นใจว่าวัยรุ่นจะได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ ที่จะช่วยให้พวกเขามีสุขภาพที่ดีได้จริง การทำความเข้าใจกับสุขภาพวัยรุ่น จึงมีความสำคัญ

ผู้เชี่ยวชาญเสนอว่า การลงทุนที่วัยรุ่นมีความสำคัญได้ผลตอบแทน 3 เท่า คือ ปัจจุบันที่สุขภาพดี เป็นผู้ใหญ่ที่สุขภาพดี และเป็นพ่อแม่ที่มีลูกสุขภาพดี

การพัฒนาสุขภาพวัยรุ่น ควรทำความเข้าใจประเด็นสุขภาพวัยรุ่นให้ถ่องแท้ในมุมของวัยรุ่น ซึ่ง “ท้องไม่พร้อม” ก็คือปัญหาสุขภาพด้านหนึ่ง การศึกษาโดย LANCET พบว่า สำหรับวัยรุ่น “เพื่อน” และ “สังคม” คือสิ่งที่มีอิทธิพลต่อชีวิตมากที่สุด

การให้ความรู้อย่างเดียวไม่สามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น แต่ต้องพัฒนาความรู้สึกในเชิงบวกต่อตนเอง และทักษะในการดำรงชีวิตไปด้วย การมีสุขภาพที่ดีของวัยรุ่น มีปัจจัยทางสังคมมาเกี่ยวข้อง จึงต้องเน้นการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยด้วย

บริการสุขภาพสำหรับวัยรุ่น จึงต้องตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของวัยรุ่น นอกเหนือจากช่องทางเดิมๆ เช่น โรงเรียน ชุมชน บ้าน สังคม ช่องทางออนไลน์ ก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่ควรให้ความสนใจ

ที่สำคัญ ควรให้วัยรุ่นมีส่วนร่วมในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนาสุขภาพที่ดีของเค้าเองด้วย

รายงานจากการประชุมระดับชาติ สุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 3
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จากยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน วันที่ 28 มกราคม 2562
รายงานโดย : เครือข่าย RSA (rsathai.org)
วิทยากร Susan Sawyer @LancetYouth live สดจากเมือง Oxford ประเทศอังกฤษ

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 0 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 0

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้