“ทำอย่างไรเมื่อผู้หญิงเลือกยุติ แต่อายุครรภ์เกิน”  โดย โครงการสายปรึกษาท้องไม่พร้อม 1663 และเครือข่ายส่งต่อบริการ

การเสวนานี้มุ่งใช้กรณีศึกษาและประสบการณ์ตรง ของผู้ร่วมเสวนาที่ปฏิบัติงานในด้านการปรึกษาทางเลือกท้องไม่พร้อม การยุติการตั้งครรภ์ และการช่วยเหลือดูแลเมื่อตั้งครรภ์ต่ออย่างมีคุณภาพ ที่มีประสบการณ์ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 24 คน ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อตอบโจทย์ร่วมกัน


สรุปการเสวนา เลือกยุติแต่อายุครรภ์เกิน

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 2

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้