ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมทุกคน มีสิทธิจะได้รับบริการดูแลทั้งทางด้านสุขภาพกายและใจ และในแต่ละคนอาจไม่จำเป็นต้องเลือกเหมือนกัน โดยเราเคารพการตัดสินใจนั้นแบบไม่ตีตรา และหวังว่าทางเลือกนั้น จะเป็นทางเลือกที่ปลอดภัย

ทางเลือกต่อทางออกของปัญหาท้องไม่พร้อม มีสองแนวทางหลัก คือ
ตั้งครรภ์ต่อ และ ไม่ตั้งครรภ์ต่อ หรือ การยุติการตั้งครรภ์

ปรึกษาทางเลือก

การตั้งครรภ์ต่อ ให้คำนึงถึงวิธีการจัดการผลกระทบต่างๆที่อาจเกิดขึ้น ทั้งทางอารมณ์และการแสดงออก เช่น ความวิตกกังวล อับอาย เสียใจ การประชด การตัดสินใจชั่ววูบ ผลกระทบทางสังคม เช่น ไม่มีที่อยู่ ไม่มีงานทำ ไม่มีคนดูแล ความสัมพันธ์กับพ่อแม่ คู่ครอง รวมทั้งผลกระทบต่ออนาคต เช่น การได้ศึกษาต่อ การถูกเลิก จ้างงาน เป็นต้น หากเลือกแนวทางนี้ ก็ต้องมีแผนชีวิตสำหรับตัวเองที่ชัดเจน ในระหว่างการตั้งครรภ์และหลังคลอดเพื่อเลือกทางออก ที่เหมาะสมกับตัวเอง ซึ่งอาจต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ลองดูแนวทางในการวางแผนตามภาพ

การยุติการตั้งครรภ์ ทำแท้ง ให้คำนึงถึงเกณฑ์การยุติการตั้งครรภ์ตามกฎหมายอายุครรภ์ความปลอดภัยโดยเลือกสถานบริการที่เชื่อถือได้ และใช้วิธีการที่ปลอดภัย การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ควรทำในอายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์ หากมากกว่า 12 สัปดาห์ ต้องทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยอายุครรภ์ที่มากกว่า 22-24 สัปดาห์ ไม่ควรยุติการตั้งครรภ์เนื่องจากอาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพผู้หญิง และอาจรุนแรงถึงเสียชีวิตได้ การยุติการตั้งครรภ์ ควรได้รับการปรึกษา ทั้งก่อน-หลังยุติการตั้งครรภ์ เพื่อคุมกำเนิดป้องกันท้องไม่พร้อมในอนาคตรวมทั้งการดูแลสภาวะจิตใจด้วย

ทางเลือกเมื่อท้องไม่พร้อม

เวลาพูดถึงการทำแท้งคนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงคำว่า “ทำแท้งเสรี” ทั้งที่จริงแล้วไม่มีประเทศไหนในโลกยอมให้มีการทำแท้งเสรี แต่หมายถึงการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย ซึ่งนั่นหมายถึงบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์สำหรับผู้หญิงที่ปลอดภัยและมีมาตรฐานโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้น ผู้ประสบปัญหาท้องไม่พร้อม โทร 1663 9.00 – 21.00 น. ทุกวัน เพื่อรับบริการปรึกษาทางเลือกเมื่อท้องไม่พร้อมและการประสานส่งต่อบริการตามทางเลือก

ข้อมูลจาก : หนังสือชีวิตมีทางเลือก : ร้อยแปดพันเก้าเพื่อหาทางออก หน้าที่ 13-14
RSATHAI เข้าใจ ห่วงใย ใส่ใจคุณภาพชีวิต

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 4.5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 33

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้