Abortion Provider Appreciation Day 10 มีนาคมของทุกปี วันยกย่องบุคลากรผู้ให้บริการเพื่อให้ผู้หญิงเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย

ตั้งแต่ปี 2539 เป็นต้นมา วันที่ 10 มีนาคมของทุกปี ถือเป็นวัน Abortion Provider Appreciation Day หรือ วันยกย่องบุคลากรผู้ให้บริการ ทั้งแพทย์ พยาบาล นักสังคม นักจิตวิทยา ผู้ให้การปรึกษา ฯลฯ ที่ถือเอาประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจหนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ ไม่หวาดหวั่น เพื่อให้ผู้หญิงเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย 

โดย 10 มีนาคม เป็นวันที่ หมอเดวิด กันน์ (Dr. David Gunn) สูตินรีแพทย์ชาวอเมริกันถูกยิงเสียชีวิตโดยกลุ่มต่อต้านการทำแท้งในปี 2536 แม้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่มีกฎหมายห้ามทำแท้ง แต่แพทย์ที่ให้บริการก็มีความเสี่ยงต่อชีวิตในการถูกลอบสังหาร หลังจากหมอเดวิด มีแพทย์ถูกยิงเสียชีวิตอีก 4 คนในช่วงนี้

จึงถือว่าการให้บริการยุติการตั้งครรภ์เพื่อให้ผู้หญิงปลอดภัยนั้นเป็นงานที่ต้องใช้ความกล้าหาญทางจริยธรรม และเป็นงานที่ “ปิดทองหลังพระ” เพื่อให้การตายและการติดเชื้อในกระแสเลือดจากการทำแท้งไม่ปลอดภัยของผู้หญิงทั่วโลกที่มีถึงกว่า 47,000 คน ในแต่ละปีได้ลดลงไป ก็ไม่แน่ ผู้หญิงที่เสียชีวิตเหล่านี้ อาจเป็นคนใกล้ตัว เป็นลูกสาว พี่สาว น้องสาว ภรรยา หรือแม้แต่แม่ของเราเอง

สำหรับประเทศไทย แพทย์ผู้ให้บริการยุติการตั้งครรภ์ มีความเสี่ยงต่อความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา 302 โดยต้องไปพิสูจน์ทางคดีกันว่า หมอได้ทำภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายอาญามาตรา 305 ในเรื่องปัญหาสุขภาพหรือไม่ ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมาได้ปรากฏว่ามีแพทย์ที่ให้บริการที่ปลอดภัยถูกตั้งข้อกล่าวหาผิดกฎหมายอาญา 302 แล้ว แต่ผู้ทำแท้งเถื่อนกลับไม่ไปเอาผิดแต่อย่างใด ทั้งที่ไปทำให้ผู้หญิงต้องตกเลือดปางตายเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 

ในวันที่ 10 มีนาคมนี้ จึงขอเรียกร้องให้มีการแก้กฎหมายทำแท้งให้เป็นธรรม และยินดีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ รับเรื่องร้องเรียนความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้งเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ความเป็นธรรมอยู่ตรงนี้

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 4

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้