“…เขาสมควรที่จะมีช่องทางที่ไม่บาดเจ็บกับจิตใจเขา ที่จะสามารถยุติปัญหาเหล่านี้ลงได้…”

คุณสายใจ โฆษิตกุลพร นักวิชาการชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ที่มา : https://youtu.be/ZWiP6eXr3oY

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 3 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 18

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้