เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 เครือข่ายในประเทศไทยได้จัดกิจกรรม Pro-Voice 4 และการประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมครั้งที่ 44 รณรงค์เพื่อเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย เนื่องในวันยุติการตั้งครรภ์สากล 28 กันยายน ของทุกปี International Safe Abortion Day ณ ห้องอาหารเพื่อนรัก ซอยพญานาค เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมีการอภิปรายเรื่อง Abortion 4G การทำแท้ง4จ. Good Technology , Good Service , Good Law , Good Life

Good Service / บริการจริงใจ โดย นพ.นิธิวัชร์ แสงเรือง สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ทัศนคติเป็นสิ่งที่สำคัญ ขณะที่สังคมเริ่มมีการเปลี่ยนวิธีคิดเมื่อพูดถึงเรื่องการทำแท้ง เริ่มมีเสียงที่เห็นต่างและเข้าใจผู้หญิงมากขึ้น แต่ปัญหาที่พบคือ ทัศนคติของผู้ให้บริการด้านสาธารณสุขที่ยังติดอยู่กับเรื่องความดีความเชื่อในแบบเดิมๆ สิ่งที่ควรเป็นของ Good service จากการรีวิวของ WHO คือการพัฒนาที่ยั่งยืน

Person-Centered – ให้บริการแบบเอาใจเขามาใส่ใจเรา ฟังด้วยใจไม่ตัดสิน ทำให้เห็นว่าเขาเป็นคนๆ หนึ่ง
Accessibility – ผู้หญิงเข้าถึงการให้บริการได้ง่าย สะดวกใจ มีความปลอดภัย
Quality – การบริการที่มีคุณภาพ มีเครื่องมือที่ดี มีความปลอดภัย
Coverage – มีความครอบคลุมคนได้ทุกกลุ่ม สนับสนุนค่าใช้จ่าย และตรวจสอบว่ามีอะไรที่จำเป็นแต่ผู้รับบริการยังได้ไม่ครบ
Comprehensiveness – การดูมนุษย์แบบ 4 มิติ คือ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู ให้กลับมาเป็นคนที่ดีทั้งกาย ใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ
Continuity – มีความต่อเนื่องในการให้บริการ
Coordination – มีการประสานกันระหว่างเครือข่าย
Accountability – มีการตรวจสอบได้

“ผู้หญิงทุกคนมีสิทธิการเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยอย่างเท่าเทียม ไม่แบ่งแยกฐานะ เชื้อชาติและศาสนา เข้าถึงเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้รับการดูแลรักษาคนไข้แบบองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และจิตวิญญาณ” กล่าวโดย นพ.นิธิวัชร์ แสงเรือง เครือข่ายอาสา RSA

ที่มา : กิจกรรม Pro-Voice 4 : Abortion 4G การทำแท้ง4จ. และการประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมครั้งที่ 44

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 1

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้

โฆษณา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่