โรงพยาบาลได้นำร่องที่นำระบบเรื่องการตั้งครรภ์ไม่พร้อมเข้าสู่บริการของโรงพยาบาลตั้งแต่ปี 2553 ปัจจุบันปัญหาผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม เรื่องหนึ่งคือ การประเมินศักยภาพของตนเองผิด เป็นเรื่องจำเป็นที่บุคลากรต่างๆ ต้องช่วยประเมินและวางแนวทางในการช่วยเหลือ

ตั้งแต่ปี 2560 โรงพยาบาลเก็บข้อมูลการตั้งครรภ์ไม่พร้อม พบว่า โรงพยาบาลปทุมธานีทำคลอดเดือนละประมาณ 300 กว่าราย ทุกเดือนจะเจอเคสมาคลอดแล้วใช้สารเสพติดร่วมด้วยราว 10 ราย หรือปีละประมาณ 100 ราย ตอนนี้เจ้าหน้าที่เป็นห่วงอนาคตของคนรุ่นใหม่ที่เกิดมา เพราะทั้งพ่อทั้งแม่ใช้สารเสพติด หลายคนปฎิเสธการรักษา ส่วนใหญ่เมื่อคลอดแล้วมีแนวโน้มทำร้ายเด็ก ทางกุมารแพทย์จึงได้เซ็ตระบบว่าจะไม่ทำงานเชิงตั้งรับ แต่จะ screen แม่ทุกคนที่มีความเสี่ยงจะใช้สารเสพติดโดยตรวจยูรีนของเด็กแรกคลอด เมื่อพบว่ามีการใช้สารเสพติดจะต้องเตรียมวางแผนในการดูแลเด็ก และวางระบบอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือ

จังหวัดแห่งหนึ่งมีเรือนจำ 2-3 แห่ง เคสผู้หญิงตั้งครรภ์ติดคุกคดียาเสพติดร่วมกับสามี เขาเครียดมากไม่ต้องการท้องต่อ ผู้คุมหญิงก็เข้าใจและเห็นใจ พยายามที่จะช่วยเหลือ จะทำอย่างไรให้ผู้หญิงที่อยู่ในเรือนจำได้รับการคุ้มครองสิทธิ

ที่มา : คุณวรภัทร แสงแก้ว ศูนย์พึ่งได้ OSCC โรงพยาบาลปทุมธานี การประชุมเรื่อง “การพัฒนาแนวทางการช่วยเหลือจัดบริการและคุ้มครองสิทธิของวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดย โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการทางเลือกที่ปลอดภัยและเป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 7

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้