บันทึกถ่ายทอดสด การบรรยายพิเศษ “ภารกิจวิชาการที่ไม่ธรรมดา..ทำไมผมจึงตอนสอนนักศึกษาเรื่องยุติการตั้งครรภ์ ?” โดย อาจารย์ ผศ.นพ.สัญญา ภัทราชัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

ถ่ายทอดสดจากการประชุมเครือข่ายอาสาส่งต่อยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย (RSA) ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย
โดย โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการทางเลือกที่ปลอดภัยและเป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=BIA3LiYuqeE&t=14s

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 3

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้