เนื่องด้วยวันที่ 17 พฤษภาคมของทุกปี ถือเป็นวันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ (International Day Against Homophobia and Transphobia หรือ IDAHOT) โดยวัน IDAHOT นี้จะเปิดโอกาสในการยอมรับความหลากหลายทางเพศของกลุ่มบุคคล LGBT และสนับสนุนการให้เกียรติซึ่งกันและกัน โดยไม่คำนึงถึงเพศสภาพ

วันนี้ RSATHAI จึงขอชวนดูประกาศความสำเร็จจากการขับเคลื่อนประเด็นข้อเรียกร้องที่ถูกเสนอผ่านรายการ นโยบายByประชาชน จบได้รับการบรรจุลงในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการในประเด็นความหลากหลายทางเพศ ในหนังสือเรียนตั้งแต่ป.1 โดยคุณแดนนี่ กิตตินันท์ ธรมธัช นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายคนทำงานฯ

หลังจากการต่อสู้และผลักดันอย่างยาวนานกว่า 2 ปี ผ่านการประชุมหลายครั้งเพื่อทบทวนกรอบเนื้อหาเพศวิถีศึกษา & สุขภาวะทางเพศ ในหนังสือเรียนสุขศึกษาและพละศึกษา ผ่านคณะทำงานตรวจสอบหลักสูตรและหนังสือเรียนที่มีนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการอิสระจากภาคประชาสังคม ร่วมกับผู้เขียนของสำนักพิมพ์ วันนี้ทำสำเร็จแล้ว

การเพิ่มเติมแก้ไขตำราแบบเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา ครอบคลุมตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมด 12 ชั้นเรียน ในส่วนที่เรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศทุกมิติตอนนี้สมบูรณ์แบบแล้ว 100% และ พร้อมใช้ในเทอมการศึกษาใหม่ที่จะถึงนี้ พฤษภาคม 2562

แสดงให้เห็นว่าเสียงของทุกคนมีความหมาย ไม่ว่าจะเป็นคนเล็ก ๆ คนธรรมดา หรือ คนที่มีความหลากหลายทางเพศ ก็มีสิทธิมีเสียงที่จะช่วยให้สังคมนี้เติบโตไปอย่างสร้างสรรค์และยอมรับความแตกต่างของทุกคน

ที่มา : change.org/lgbt-textbook

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 3

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้