” ปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีที่ง่ายและปลอดภัยสำหรับการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยอย่างมาก นั่นคือ การใช้ยามิฟิพริสโตน (Mifepristone หรือในชื่อการค้า RU-486) และไมโซโพรสตอล (Misoprostol หรือในชื่อการค้า ไซโตเทค : Cytotec)

คนไข้สามารถรับยาไปใช้ที่บ้านได้เอง โดยการกินยามิฟิพริสโตน 1 เม็ด  หลังจากนั้น 24-48 ชั่วโมง ให้ใช้ยาไมโซโพรสตอล เหน็บช่องคลอด เหน็บทางทวาร อมใต้ลิ้น หรืออมใต้กระพุงแก้ม จนกว่ายาจะละลาย ควรมีคนอยู่ด้วยไม่ควรทำเองตามลำพัง อายุครรภ์ที่เหมาะสมควรน้อยกว่า 9 สัปดาห์ มีความปลอดภัยถึง 92-98% ถือว่ามีความเสี่ยงน้อยมาก หากอายุครรภ์มากกว่า 9 สัปดาห์ ก็ยังสามารถใช้วิธีนี้ได้แต่ให้อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด 

วิธีนี้มีข้อยกเว้นสำหรับบุคคลที่มีความเสี่ยง คือ กรณีเคยผ่านการผ่าท้องคลอด ท้องนอกมดลูก หรือมีโรคประจำตัว แม้ว่าวิธีการใช้ยาจะมีผลไม่ถึง 100% แต่ก็เป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย สะดวก ไม่ได้น่ากลัวเหมือนในอดีต และทำให้ชีวิตดีขึ้นแน่นอน”  กล่าวโดย แพทย์หญิงอรวี ฉินทกานันท์ ภาควิชาสูติศาตร์-นรีวิทยาคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในกิจกรรม Pro-Voice 4 : Abortion 4G การทำแท้ง4จ. และการประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมครั้งที่ 44 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 1

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้