ดำเนินงานภายใต้ เครือข่ายอาสาRSA มีเป้าหมายเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจ ลดอคติทางสังคม ในประเด็นท้องไม่พร้อม เข้าใจผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม แพทย์ผู้ให้บริการ ตลอดจนหน่วยงานที่ทำงานเพื่อการป้องกันท้องไม่พร้อม

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 0 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 0

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้