วันนี้ พฤหัสบดีที่ 4 กรกฏาคม 2562 เวลา 12.00 – 13.30 น.
ชวนรับชม Broadcast Women’s Health online class 3

หัวข้อการบรรยาย

12.00-12.10 น.
กล่าวเปิด โดย นพ.กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

12.10-12.30 น.
สิทธิประโยชน์เพื่อสนับสนุนการป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และการป้องก้นการยุติการดั่งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย โดย นพ.มนัส รามเกียรติศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

12.30-13.20 น.
Contraceptive Management : Success Stories
โดย รศ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ สูตินรีแพทย์คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

13.20-13.40 น.
Q&A

ลิงก์สำหรับการรับชมคลิกที่นี่ : http://www.netthailand.com/webcast/

ภาพประกอบจาก : http://www.netthailand.com/webcast/

ที่มา : สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 4.6 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 5

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้