ท้องไม่พร้อม ต้องพร้อมเข้าใจ วิทยากรโดย นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์

“ปัญหาทุกปัญหาให้คิดก่อนว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา และวิธีที่จะแก้ไขง่ายที่สุดคือการแก้ที่ตัวเอง คนอื่นไม่เข้าใจไม่เป็นไร…ขอให้เข้าใจและทำความเข้าใจตัวเองว่าทำเพื่ออะไร เมื่อเกิดการเข้าใจตัวเองจึงสื่อสารความตั้งใจสู่คนอื่น แม้การที่เราส่งข้อมูลไป เขาอาจเข้าใจ/ไม่เข้าใจ อย่าโกรธคนที่เห็นไม่ตรงกับเรา เพราะเขาอาจมีมุมมอง ทัศนคติ ความเชื่อ ที่ต่างจากเรา”

โดย นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี และประธานคณะอนุกรรมการการศึกษา ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=gVUPsRITDgw
ท้องไม่พร้อม ต้องพร้อมเข้าใจ การประชุมเครือข่ายอาสาส่งต่อยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย (RSA) ภาคกลาง – ตะวันออก วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมเดอะ ไซมีส โฮเทล พัทยาเหนือ จังหวัดชลบุรี

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 4.3 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 11

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้