นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการประชุม

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการประชุม “การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย” โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้านการให้บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น และการให้การปรึกษาทางเลือกกรณีตั้งครรภ์ไม่พร้อม การพัฒนาแนวทางการให้บริการคลินิกยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย และการรับ-ส่งต่อจากเครือข่ายอาสา RSA (Referral System for Safe Abortion)

เพื่อให้บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยภายในจังหวัดอุดรธานี โดยมีการทำงานเชื่อมต่อบริการกับสายด่วนปรึกษาทางเลือกท้องไม่พร้อม 1663 เครือข่ายให้การปรึกษาทางเลือกเมื่อท้องไม่พร้อม เครือข่ายส่งต่อบริการตามทางเลือกทัั้งการตั้งครรภ์ต่อ การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย เครือข่ายอาสา RSA และหน่วยงานที่ช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมภายในจังหวัดอุดรธานี เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาท้องไม่พร้อมเข้าถึงได้เป็นไปอย่างครบวงจร

ที่มา : โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการทางเลือกที่ปลอดภัยและเป็นมิตร สำหรับวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 4.2 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 37

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้