เรื่องเล่าหลังการอบรม “นวัตกรรมการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย” วันที่ 20-21 มกราคม 2563

การอบรมสองวันนี้ ตอกย้ำความมั่นใจของฉันว่า… “จากนี้ไปผู้หญิงจะสามารถเลือก… และตัดสินใจ ในสถานการณ์หนึ่งของชีวิตได้อย่างปลอดภัยจริงๆ ”

ท้องไม่พร้อม และทางเลือกยุติการตั้งครรภ์หรือทำแท้ง เป็นสถานการณ์หนึ่งของชีวิตผู้หญิงที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอ ฉันคงไม่ตามหาจุดเริ่มต้นของเรื่องราวว่าทำไมผู้หญิงคนหนึ่งถึงท้องไม่พร้อมได้ เพราะต่างมีเหตุผลที่หลากหลาย แต่หากเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญนั้นแล้ว การตัดสินใจทางเลือกมีเพียง 2 ทาง คือ ท้องต่อ หรือ ไม่ท้องต่อ

ในสถานการณ์ที่ไม่พร้อมของวัยรุ่น นับเป็นจุดเสี่ยงต่อบริการที่ไม่ปลอดภัย หากการตัดสินใจนั้นๆ นำไปสู่การทำแท้งเถื่อน หรือการซื้อยาทำแท้งผ่านอินเตอร์เน็ตเพื่อนำมาใช้ด้วยตัวเอง โดยขาดความเข้าใจเรื่องอายุครรภ์ วิธีการใช้อย่างถูกต้อง และผลที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพหลังจากนั้น

ยิ่งเมื่อไม่สามารถบอกเรื่องราวกับใครได้ ยิ่งมีความเสี่ยงต่อบริการที่ไม่ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ระหว่างอบรมมีประโยคหนึ่งที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขบอกอย่างชัดเจนว่า “สิทธิในการตัดสินใจ เป็นของวัยรุ่น” ที่ทำให้ฉันยิ้ม… เพราะนั่นคือการลดกำแพงที่ปิดกั้นวัยรุ่นเมื่อเขาต้องเผชิญสถานการณ์ท้องไม่พร้อม

สไลด์ของกรมอนามัยจบลงที่หน้าสุดท้าย ด้วยประโยคที่เต็มไปด้วยการสร้างความมั่นใจให้กับวัยรุ่นและคนทำงานว่า กรมอนามัย สนับสนุนการเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยภายใต้กฎหมายและข้อบังคับแพทยสภา

ระหว่างการอบรมมีการพูดถึงแง่มุมของกฎหมาย ก็มีการอธิบายการให้ความสำคัญของชีวิตผู้หญิงมากกว่าชีวิตในครรภ์ กฎหมายระบุชัดเจนว่า จุดเริ่มต้นการเป็นมนุษย์เริ่มต้นเมื่อคลอดและอยู่รอดเป็นทารก ฟังแบบนี้แล้ว ในขณะที่ผู้หญิงกำลังเผชิญปัญหา ในฐานะของมนุษย์คนหนึ่งก็ควรที่จะได้บริการที่ปลอดภัย ชีวิตผู้หญิงมีคุณค่ามากกว่าที่จะต้องไปเสี่ยงกับความไม่ปลอดภัย ยิ่งย้ำเตือนให้รู้สึกได้เลยว่า กฎหมายเองก็อยู่เคียงข้างผู้หญิงผ่านการตีความดังกล่าว

จุดพีคของการอบรม 2 วันนี้คือ การบรรยายและการสาธิตวิธีการยุติการตั้งครรภ์ ถ่ายทอดจากทีมอาจารย์แพทย์และคุณหมอที่ช่วยเหลือผู้หญิงมาตลอด โดยหลอดดูดหลอดสุญญากาศ (MVA) จากเดิมที่ใช้การขูดมดลูกที่องค์การอนามัยแนะนำให้เลิกใช้ไปแล้ว ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่า หลีกเลี่ยงการทำให้ผู้หญิงต้องเจ็บปวดอีกครั้งหลังจากความเจ็บปวดที่ต้องเผชิญปัญหาท้องไม่พร้อมและการตัดสินใจเลือกยุติการตั้งครรภ์

การยุติการตั้งครรภ์อีกวิธีหนึ่งที่ปลอดภัยคือการใช้ยา โดยใช้ยา 2 ตัว (มิฟิพริสโตน (Mifepristone หรือ RU486) และ ไมโซโพรตอล (Misoprostol หรือไซโตเทค) ที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทยเพื่อใช้ร่วมกันในชื่อการค้าว่า Medabon ยานี้อยู่ในทะเบียนบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อยุติการตั้งครรภ์ในอายุครรภ์ที่น้อยกว่า 24 สัปดาห์ Medabon จะมีให้บริการในสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนการใช้ยากับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

และที่ฉันคิดว่ามันดีมากๆ คือหลังการยุติการตั้งครรภ์ ผู้หญิงสามารถคุมกำเนิดกึ่งถาวร โดยห่วงอนามัย หรือยาฝังคุมกำเนิดได้ทันที โดยทางสปสช. สนับสนุนทั้งค่าบริการยุติการตั้งครรภ์และค่าคุมกำเนิดกึ่งถาวร ทั้งนี้เพื่อป้องกันการทำแท้งไม่ปลอดภัยและป้องกันการท้องไม่พร้อมในอนาคตอีกด้วย

ระหว่างการอบรม ฉันได้รับแรงใจด้วยประโยคที่ทำให้ฉัน รู้สึกได้ว่า “เย้…. ใช่เลย !”

วิทยากรแพทย์ท่านหนึ่งกล่าวว่า “ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม คือคนไข้คนหนึ่งที่เราต้องดูแล ท้องไม่พร้อมคือภาวะหนึ่งที่คนไข้เข้ามาหาโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา”

ไม่เพียงเท่านั้น…
วิทยากรจากสภาการพยาบาล พูดถึงการเคารพสิทธิ์ และไม่ละเมิดสิทธิในการตัดสินใจ ของผู้รับบริการ

สำหรับฉัน และอีกหลายๆ คน เราเชื่อว่า การท้องไม่พร้อมและการเลือกยุติการตั้งครรภ์เป็นสถานการณ์หนึ่งของชีวิต ที่หากได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการที่ปลอดภัย ด้วยการบริการที่เข้าใจ จากคุณหมอ คุณพยาบาล สถานพยาบาล และสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ผู้หญิงก็จะสามารถก้าวผ่านสถานการณ์ไปได้อย่างปลอดภัย..

เพราะไม่มีผู้หญิงคนใดในโลกตั้งใจที่จะท้อง เพื่อไปทำแท้ง

Admin page RSATHAI

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 4.9 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 13

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้