รู้ไหม… ว่าประเทศไทยมีการส่งออกถุงยางอนามัย เป็นอันดับ 1 ของโลก ข้อมูลในปี พ.ศ. 2559 มีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกประมาณร้อยละ 22.10 (มูลค่า 4,894 ล้านบาท) รองลงมาคือ จีน (ประมาณร้อยละ 16.23, มูลค่า 3,595 ล้านบาท) และมาเลเซีย (ประมาณร้อยละ 14.95, มูลค่า 3,312 ล้านบาท) ตามลําดับ ซึ่งสาเหตุที่ประเทศไทยครองอันดับ 1 ในอุตสาหกรรมการผลิตและ ส่งออกถุงยางอนามัยเนื่องมาจากบริษัทต่างชาติรายใหญ่เข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย 

ตลาดส่งออกถุงยางอนามัยรายใหญ่ของไทยคือ จีน โดยในปี 2559 มีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกถึงร้อยละ 13.36 (มีมูลค่า 654.05 ล้านบาท) รองลงมาคือ สหรัฐอเมริกา รัสเซีย ฮ่องกง และมาเลเซีย

ในประเทศไทยถุงยางอนามัยในยุคแรกๆ จะเริ่มตั้งแต่ พศ. 2517 ในยุคนั้นจะมีการเกิดของประชากรค่อนข้างสูง ในยุคแรกจึงใช้ถุงยางอนามัยในการการคุมกำเนิดเป็นส่วนใหญ่ คุณมีชัย วีระไวทยะ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการรณรงค์การใช้ถุงยางเพื่อการคุมกำเนิด แต่ต่อมาในปี พศ.2528 โรคเอชไอวี/เอดส์ระบาดในประเทศไทย จึงเริ่มมีการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และมีการใช้มาถึงทุกวันนี้ 

ในปีที่ผ่านมา กรมควบคุมโรคได้ทำการสำรวจประชากรกลุ่มตัวอย่างเทียบต่อประชากร 100,000 คน ประจำปี 2562 พบอัตราการใช้ถุงยางอนามัยของประชากรไทยโดยเฉพาะช่วงวัยรุ่นอายุ 15-25 ปี อยู่ที่ร้อยละ 76 แม้จะมีแนวโน้มการใช้มากขึ้น แต่การใช้อย่างสม่ำเสมอยังคงอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ด้วยเหตุผลคือ ความไว้วางใจในคู่รักที่คบกันมาระยะหนึ่งเลยหยุดใช้ถุงยางอนามัย ส่งผลให้เกิดการการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีแนวโน้มสูงขึ้นถึง 5 เท่า ส่วนใหญ่ เป็นหนองใน รองลงมาเป็นซิฟิลิส 

อย่างไรก็ดีถุงยางอนามัย จะสามารถป้องกันท้องด้วยการปิดกั้นช่องทางที่จะทำให้อสุจิเดินทางไปยังช่องคลอด ป้องกันท้องได้อย่างปลอดภัยเมื่อใช้อย่างถูกต้อง ตั้งแต่เริ่มจนเสร็จ อีกทั้งยังป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ และเอชไอวี อีกด้วย หากใช้อย่างถูกต้อง สม่ำเสมอ ไม่มีผิดพลาด

ที่มา :
1. http://rubber.oie.go.th/box/ELib_Document/7010/ภาวะการค้าและการตลาด-ถุงยางอนามัย.pdf
2. กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=11367&deptcode=brc
3. พิพิธภัณฑ์ถุงยางอนามัย แห่งเดียวในประเทศไทย

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 6

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้