มีเลือดออกจากช่องคลอดนิดนึงใช่เลือดล้างหน้าเด็กหรือ ประจำเดือนคะ … จะท้องไหม ตรวจการตั้งครรภ์เมื่อไหร่ดีคะ !?

ที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “เลือดล้างหน้าเด็ก” ทางแพทย์มีศัพท์เฉพาะว่า “Implantation bleeding” คือเลือดที่ออกจากการฝังตัวของตัวอ่อนที่โพรงมดลูก ผู้หญิงที่มีรอบเดือนสม่ำเสมอทุกๆ 28 วัน จะมีการตกไข่ในช่วงประมาณวันที่ 14 ของรอบเดือน (นับจากการมีประจำเดือนวันแรก) เมื่อมีเพศสัมพันธ์กัน ไข่ถูกผสมกับตัวอสุจิแล้วมีการปฏิสนธิเกิดขึ้นที่ท่อนำไข่ ซึ่งจะเกิดขึ้นภายใน 12-24 ชั่วโมงหลังไข่ตก

หลังจากนั้นไข่ที่ถูกผสมแล้ว (Zygote) จะเจริญเติบโตเป็นตัวอ่อนเรื่อยๆ (Blastocyst) และเดินทางต่อไปยังมดลูกเพื่อฝังตัวในเยื่อบุโพรงมดลูก จากการฝังตัวนี้เองในบางครั้งอาจทำให้มีหลอดเลือดเล็กๆ ในผนังมดลูกแตกจึงทำให้มีเลือดออกมาทางช่องคลอดได้ ซึ่งจะเกิดหลังตกไข่ประมาณ 6-12 วัน ขณะที่ประจำเดือนจะเกิดขึ้น 14 วันหลังจากไข่ตก สองเหตุการณ์นี้ คือเลือดล้างหน้าเด็กและเลือดประจำเดือนเกิดช่วงเวลาใกล้เคียงกันทำให้เกิดความสับสนได้ หากสังเกตอาการร่วมด้วยก็จะดี เพราะสัญญาณแรกของการตั้งครรภ์ที่จะรู้ง่ายสุด คือ การเจ็บ/คัดตึงเต้านมนั่นเอง

เลือดล้างหน้าเด็ก จะเกิดขึ้นในการตั้งครรภ์เพียงประมาณ 1 ใน 3 หรือเพียงร้อยละ 30 ผู้หญิงที่ตั้งท้องครั้งแรกมีความเป็นไปได้ที่จะมีเลือดล้างหน้าเด็ก มากกว่าตั้งท้องครั้งหลังๆ เนื่องจากเคยมีการฝังตัวของตัวอ่อนมาก่อนแล้ว เลือดล้างหน้าเด็กมีความแตกต่างกับเลือดประจำเดือน ทำให้พอจะแยกแยะจากกันได้ 4 อย่างที่เห็นได้ชัดดังนี้

 1. ระยะเวลาที่มีเลือดออก: เลือดล้างหน้าเด็กจะไหลออกทางช่องคลอดประมาณ 6-12 วันหรือเฉลี่ย 9 วันหลังไข่ตก ซึ่งจะเท่ากับว่าเลือดล้างหน้ามาเร็วกว่าประจำเดือน โดยจะเป็นช่วง 1 สัปดาห์จนถึงไม่กี่วันก่อนที่ประจำเดือนปกติจะมา ยิ่งถ้ามีเลือดออกใกล้กับวันที่คาดว่าจะเป็นประจำเดือนเท่าไรโอกาสจะยิ่งน้อยที่จะเป็นเลือดล้างหน้าเด็ก
 2. ลักษณะเลือดที่ออก: เลือดล้างหน้าเด็กจะมีออกมาเพียงเล็กน้อย กะปริดกะปรอยหรือเป็นแค่หยดเลือด เป็นรอยเปื้อนกางเกงใน บางคนอาจไม่รู้สึกอะไรไม่รู้ตัว และเลือดล้างหน้าเด็กจะหยุดไปได้เอง
  ขณะที่ประจำเดือนจะมีเลือดออกมากกว่ามาก
 3. สีเลือด: สีเลือดล้างหน้าเป็นสีชมพูจางๆ ไม่เป็นสีแดงสด และจะกลายเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีสนิมแบบน้ำตาลอมแดง หรือเป็นสีดำ มีบางครั้งก็อาจเป็นสีแดงสดใสก็ได้ ส่วนเลือดประจำเดือนจะเป็นสีแดงสดใสหรือสีแดงเข้ม
 4. ระยะเวลาที่เลือดออก: เลือดล้างหน้าจะอยู่นานแค่ 1 หรือ 2 วัน ขณะที่ประจำเดือนจะเป็นนาน 3-5 วัน แต่ไม่เกิน 7 วัน

ดังนั้น ถ้ามีเลือดออก และประกอบกับ ช่วงก่อนหน้ามีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ป้องกันหรือหรือเพศสัมพันธ์ครั้งนั้นเลือกป้องกันด้วยวิธีการคุมกำเนิดก็ตาม (ให้ประเมินไว้เลยว่ามีความเสี่ยงและอาจท้องได้) และควรตรวจปัสสาวะเพื่อยืนยันการตั้งครรภ์

ทำไมต้องตรวจ…
การตรวจตั้งครรภ์จะช่วยคลี่คลายความกังวลใจได้ และช่วยให้วางแผนต่อไปได้ว่าจะจัดการต่อไปอย่างไร รวมถึงการประเมินความพร้อมของเราต่อการตั้งครรภ์ในครั้งนั้นอีกด้วย เพราะสาเหตุของการมีเลือดออกมีเยอะมากๆ ที่มีทั้งเกี่ยวข้องกับการท้อง หรือไม่เกี่ยวข้องกับการท้องเลยก็ได้ และส่วนที่เกี่ยวกับการท้อง ก็ยังแบ่งออกเป็น ทั้งมีและไม่มีผลกระทบต่อการท้องด้วยนะ (เห้อ… สรุปคือ มีก็บอกอะไรไม่ได้เลยเนาะ เจ้าเลือดล้างหน้าเด็กเนี๊ย)

ระดับของฮอร์โมน HCG ในสัปดาห์ต่างๆ หลังการมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย (LMP)

3 สัปดาห์ LMP: 5 – 50 mIU/ml

4 สัปดาห์ LMP: 5 – 426 mIU/ml

5 สัปดาห์ LMP: 18 – 7,340 mIU/ml

6 สัปดาห์ LMP: 1,080 – 56,500 mIU/ml

7 – 8 สัปดาห์ LMP: 7, 650 – 229,000 mIU/ml

9 – 12 สัปดาห์ LMP: 25,700 – 288,000 mIU/ml

13 – 16 สัปดาห์ LMP: 13,300 – 254,000 mIU/ml

17 – 24 สัปดาห์ LMP: 4,060 – 165,400 mIU/ml

25 – 40 สัปดาห์ LMP: 3,640 – 117,000 mIU/ml

ตรวจตั้งครรภ์เมื่อไหร่ดี

การทดสอบตั้งครรภ์ จึงเป็นอันดับแรกที่จะต้องทำ ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการตรวจ คือ หลังจากที่รอบเดือนขาดไปแล้ว 1 สัปดาห์ขึ้นไป หรือหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ล่าสุดที่ไม่ได้ป้องกัน อย่างน้อย 2-3 สัปดาห์ขึ้นไป โดยชุดทดสอบการตั้งครรภ์แต่ละยี่ห้อมีการตรวจหาค่าความไวต่อฮอร์โมน HCG ที่ต่างกัน ในปัจจุบันพบว่าบางยี่ห้อมีความไวมาก สามารถซื้อได้จากร้านยาทั่วไป ชุดตรวจครรภ์ หรือ ที่ตรวจครรภ์ : การตรวจครรภ์ด้วยตัวเองนี้จะเป็นการทดสอบหาฮอร์โมน HCG (Human chorionic gonadotropin) ในปัสสาวะ ซึ่งมีด้วยกัน 3 แบบ คือ

 • แบบแถบจุ่ม ( Test Strip) อุปกรณ์ชุดนี้จะมีราคาถูก ประกอบไปด้วยแผ่นทดสอบการตั้งครรภ์ และถ้วยตวง (บางยี่ห้อไม่มี) วิธีการใช้คือเก็บปัสสาวะลงในถ้วยตวง แล้วนำแผ่นทดสอบจุ่มลงในถ้วยตวงประมาณ 3 วินาที แล้วนำออกมาจากถ้วยตวงทิ้งไว้ประมาณ 5 นาทีเพื่อรออ่านผลตรวจครรภ์ ข้อควรระวัง คือ อย่าให้น้ำปัสสาวะเลย หรือสูงเกินกว่าขีดลูกศรของแผ่นทดสอบ
 • แบบตลับหรือแบบหยด (Pregnancy Test Cassette) ชุดอุปกรณ์จะประกอบไปด้วยหลอดหยด ตลับตรวจครรภ์ และถ้วยตวงปัสสาวะ ขั้นตอนการใช้ คือ เก็บปัสสาวะลงในถ้วยตวง จากนั้นนำหลอดหยดดูดน้ำปัสสาวะแล้วหยดลงในตลับตรวจครรภ์ประมาณ 3-4 หยด วางตลับทิ้งไว้ประมาณ 5 นาทีแล้วจึงอ่านผลการตรวจ
 • แบบปัสสาวะผ่าน (Pregnancy Midstream Tests) มีเพียงแท่งตรวจครรภ์ที่ใช้ในการทดสอบเท่านั้น วิธีการใช้คือ ถอดฝาครอบออกแล้วถือแท่งให้หัวลูกศรชี้ลงพื้น แล้วปัสสาวะผ่านบริเวณที่ต่ำกว่าลูกศรให้ชุ่มประมาณ 30 วินาที จากนั้นรออ่านผลประมาณ 3-5 นาที

การอ่านผลที่ตรวจครรภ์

 • 1 ขีด ขึ้นที่ขีด C อย่างเดียว คือ ได้ผลลบ แปลว่า “ไม่ตั้งครรภ์” (หากตรวจในช่วงเวลาที่เชื่อถือได้ คือหลังจากประจำเดือนขาดตั้งแต่ 1 สัปดาห์ขึ้นไป)
 • 2 ขีด หรือ ขึ้น 2 ขีด จาง ๆ ขึ้นที่ขีด C และ T คือ ได้ผลบวก แปลว่า “น่าจะมีการตั้งครรภ์” ถ้าขีด T ขึ้นจาง ๆ แนะนำว่าให้รออีก 2-3 วันแล้วค่อยตรวจใหม่
 • ถ้าตรวจแล้วไม่ขึ้นสักขีดจะเท่ากับว่าการตรวจครั้งนั้นใช้ไม่ได้ จะต้องทำการตรวจใหม่อีกครั้งค่ะ

ดังนั้น การตรวจตั้งครรภ์ในเวลาที่เหมาะสม จึงเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะยืนยันให้เรามั่นใจได้ว่า เพศสัมพันธ์ครั้งที่ผ่านมา ท้องหรือไม่ … และหลังจากนั้นต้องไม่เสี่ยงเพิ่มอีกนะ เพราะกว่าที่จะตรวจได้ก็ต้องรอเวลาที่จะสามารถตรวจและเชื่อถือได้อีก

แหล่งข้อมูล :
1) ระดับของ hCG ในระหว่างตั้งครรภ์เป็นอย่างไร ? https://www.womenonweb.org/
2) เลือดล้างหน้าเด็ก : เรื่องเล่าลุงหมอ โดย นพ.เรืองกิตติ์ ศิริกาญจนกูล
3) โรงพยาบาลเพชรเวช

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 4.4 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 345

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้

โฆษณา

56 ความคิดเห็น

 1. หนูมีอะไรกับเเฟนวันที่30มิถุนายนเเล้วมีเลือดออกทางช่องคลอดวันที่3กรกฎาคมเเต่มันมาน้อยมากออกเป็นสีชมพูอ่อนๆมันมาเเค่2วันตอนเเรกคิดว่าประจำเดือนเพราะมาตรงกับประจำเดือนพอดีเลยไปซื้อที่ตรวจมาเเต่มันขึ้นขีดเดียวอยากทราบว่าหนูจะท้องใหมคะ

  • สวัสดีค่ะ กรณีตรวจการตั้งครรภ์แนะนำตรวจหลังจากเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดที่ไม่ป้องกันประมาณ 3 สัปดาห์ขึ้นไป
   หรือหลังจากประจำเดือนขาดไปประมาณ 1 สัปดาห์นะคะ ผลตรวจเป็นอย่างไรทักมาคุยกันได้ค่ะ

   ขอบคุณค่ะ/แอดมิน

 2. สวีสดีค่ะ หนูมีเพศสัมพันธุ์กับแฟนผ่านมา1สัปดาห์แล้วค่ะ มีเมือกปนเลือดออกสีชมพูนิดหน่อย ไม่มีอาการปวดท้องหรืออะไรเลย มีโอกาสท้องรึป่าวคะ

  • สวัสดีค่ะ

   หนูได้ป้องกันด้วยถุงยางอนามัย หรือคุมกำเนิดไหมคะ หากไม่ได้ใช้วิธีใดๆ แนะนำให้ตรวจการตั้งครรภ์
   หลังเพศสัมพันธ์ประมาณ 2-3 สัปดาห์ หรือหลังจากประจำเดือนขาด 1 สัปดาห์ เป็นต้นไปได้ค่ะ ซื้อชุดตรวจได้จากร้านขายยาทั่วไป
   เนื่องจากอาการที่บอกมายังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าเป็นอาการท้องค่ะ

   ขอบคุณค่ะ /แอดมิน

   • สวัสดีค่ะ หนูมีอะไรกับแฟนวันที่19ที่ผ่านมาหลั่งนอกโดยไม่ได้ป้องกันอะไรเลย และวันที่22 หนูมีเลือดออกที่ช่องคลอดเล็กน้อย (สีออกแดงจางๆค่ะ) และประจำเดือนหนูมาวันเสาร์ที่24ค่ะ (ปกติทุกๆเดือนประจำเดือนหนูจะมาประมาณกลางเดือนค่ะ) แบบนี้จะท้องไหมคะ

    • สวัสดีค่ะ

     หลั่งนอกมีโอกาสท้องได้ค่ะ หลังเพศสัมพันธ์ ถ้าเป็นรอบเดือนปกติ ปริมาณเลือด อาการต่างๆ เหมือนตอนมีประจำเดือน ประจำเดือนมาแล้วไม่ท้องค่ะ
     หรือหากไม่แน่ใจ กังวลท้อง สามารถทราบได้โดยการใช้ชุดตรวจการตั้งครรภ์ที่หาซื้อได้ตามร้านยา ตรวจหลังจากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน 14 วันขึ้นไป ถ้ายังไม่ชัดเจนก็รออีก 7 วัน แล้วตรวจซ้ำอีก

     ขอบคุณค่ะ

 3. มีเพศสัมพันธ์กับแฟนวันที่4ก.ค.ไม่ได้ป้องกันค่ะเมื่อประมาณวันที่14ก.ค.มีเลือดออกมาเป็นสีจางๆคล้ายสีสนิมติดที่กางเกงในมาแค่2วันเเล้วก็หายไปซึ่งมานิดเดียวจริงๆค่ะ ช่วงนั้นก่อนที่เลือดจะออกมีอาการปวดหลังเเละเวียนหัวพอเลือดออกก็หาย อยากทราบว่าจะท้องไหมคะ

  • สวัสดีค่ะ

   อาการที่เกิดขึ้นยังไม่สามารถบอกได้ว่าท้องหรือไม่ แนะนำให้ทำการตรวจตั้งครรภ์หลังจากประจำเดือนขาดไปประมาณ 1 สัปดาห์
   หรือหลังจากเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดตั้งแต่ 3 สัปดาห์ เป็นต้นไปนะคะ
   ขอบคุณค่ะ /แอดมิน

   • แล้วถ้าไม่ได้ป้องกันแต่แตกนอกไม่ได้แตกใน แล้วแบบนี้มีโอกาสท้องมั้ยค่ะ แล้วที่ตรวจครรภ์ที่ไม่ได้ไปตรวจที่ รพ. จะชัดเจนเหมือนที่ไปตรวจที่ รพ. มั้ยค่ะ

    • มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน แบบสอดใส่ไปสักพักแล้วเอามาหลั่งข้างนอก มีโอกาสท้องได้ เพราะว่าระหว่างที่มีการสอดใส่นั้น ในบางครั้งอาจมีอสุจิปนออกมากับน้ำหล่อหล่อลื่นได้ หรือ ในระหว่างที่กำลังจะถึงจุดสุดยอด ฝ่ายชายอาจชักออกมาไม่ทัน ก็อาจทำให้อสุจิเข้าไปในช่องคลอดได้ หากเป็นช่วงไข่ตก หรือใกล้เคียงกับการตกไข่ก็มีโอกาสท้องได้ค่ะ

     ทดสอบตั้งครรภ์เบื้องต้นด้วยตนเองได้ด้วยการตรวจปัสสาวะหลังจากมีเพศสัมพันธ์ 14 วันขึ้นไป หรือหลังจากประจำเดือนขาด 1 สัปดาห์ค่ะ หากไม่แน่ใจปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจเพิ่มเติมได้ค่ะ

 4. ผมมีอะไรกับแฟนวันทึ่23-24 มิถุนา วันละครั้งไม่ได้ป้องกัน วันที่26 ประจำเดือนมาถึง30 ประจำเดือนหมดแฟนกินยาคุมธรรมดาถึงวันที่21 กรกฎายาคุมหมด วันที่24 ประจำเดือนมานิดเดียวมีโอกาสจะเป็นอะไรได้บ้างมั้ย

  • สวัสดีค่ะ

   การมีเลือดออกเกิดได้จากหลายสาเหตุมากค่ะ ซึ่งหากกังวลใจเรื่องการตั้งครภ์
   แนะนำให้ทำการตรวจตั้งครรภ์หลังจากประจำเดือนขาดไปประมาณ 1 สัปดาห์
   หรือหลังจากเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดตั้งแต่ 3 สัปดาห์ เป็นต้นไปนะคะ

   โดยการเริ่มทานยาคุมกำเนิดแบบรายเดือน สามารถเริ่มทานภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน ให้ทานในเวลาเดียวกันทุกวัน
   แบบ 21 เม็ด หมดแล้ว เว้น 7 วัน แล้วเริ่มทานแผงต่อไปในวันถัดไปได้เลย โดยไม่ต้องสนใจประจำเดือน (ประจำเดือนจะมาในช่วงที่เว้นยาค่ะ)
   แบบ 28 เม็ด หมดแล้ว เริ่มทานแผงต่อไปในวันถัดไปได้เลย โดยไม่ต้องสนใจประจำเดือน (ประจำเดือนจะมาในช่วงระหว่างการทานยา 7 เม็ดสุดท้ายของแผงค่ะ)

   ขอบคุณค่ะ /แอดมิน

  • สวัสดีค่ะประจำเดือนมา1-3และ16-17และของเดือนมีนาคมวันที่25มานิดเดี่ยวและหายไปแล้วจนถึงวันที่17เดือนพ.ค มีเพศสัมพันธ์กับแฟนแล้วมีเลือดออกไม่มากแต่สีแดงสด จะเป็นไรไหมค่ะ เพราะตอนนี้กินยาขาว

   • สวัสดีค่ะ

    การมีประจำเดือนผิดปกติ รวมทั้งการมีเลือดออกอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เบื้องต้นหากกังวลเรื่องท้อง แนะนำให้ทำการตรวจปัสสาวะดูการตั้งครรภ์ก่อนนะคะ
    โดยเราจะตรวจได้หลังจากการมีเพศสัมพันธ์ 14 วัน หรือหลังจากประจำเดือนขาด 1 สัปดาห์ค่ะ

    มีความกังวลใจทักแชทมาคุยกับเราได้ที่เพจ RSATHAI ได้เลยค่ะ

 5. หนูมีอะไรกับแฟนวันที่ 9ตุลาคม ป้องกันใส่ถุงยาง แล้ววันที่10มีอะไรกันใม่ใด้ใส่ถุงยาง ใม่ใด้กินยาคุมทั้งสองวัน พอมาวันที่22มีเลือดออกมากระปิกระปอย มีกลิ่นนิดๆไม่แน่ใจว่าเป็นเลือดอะไร หนูควรตรวจปัสสาวะวันใหนดีคะ

  • สวัสดีค่ะ

   การทดสอบปัสสาวะเพื่อตรวจดูการตั้งครรภ์ แนะนำให้หนูตรวจได้หลังจากการมีเพศสัมพันธ์ ประมาณ 2-3 สัปดาห์ขึ้นไปนะคะ ระหว่างนี้หากมีเพศสัมพันธ์ เพื่อความปลอดภัย แนะนำให้ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งตั้งแต่เริ่มจนจบจ้า

   ขอบคุณค่ะ

 6. มีเพศสัมพันธ์วันที่ 9 ตุลาคม(ป้องกันโดยใช้ถุง) + เคยกินยาคุมฉุกเฉินมาก่อนหน้านี้ เเละมีอาการที่คาดว่าจะเป็นเลือดล้างหน้าเด็กประมานวันที่18-19 ตุลาคม ได้ตรวจครรภ์ไปวันที่ 30 ตุลาคม ไม่ปรากฎว่าตั้งครรภ์ เเละปัจจุบันก็ยังไม่มีประจำเดือนมาอีก หนูอยากทราบว่า
  1. หนูควรตรวจอีกรอบหรือไม่ (เเต่ใจหนูอยากตรวจเพื่อความสบายใจ)
  2. เเละ ต้องตรวจตอนไหน เพราะหนูไม่เข้าใจหลักการหลั่งของฮอโมนว่าจะเเสดงออกมาตอนเวลาไหน ที่จะทำให้มีขึ้นผลบวกกับที่ตรวจครรภ์ถ้าหากตั้งครรภ์น่ะค่ะ (ขอถามเพิ่มเติมเป็นวิทยาทานนะคะ จริงๆเเล้วถ้าพบว่ามีอาการสงสัยว่าเป็นเลือดล้างหน้าาเด็กควรเริ่มตรวจตั้งเเต่ตอนไหน เเละ ตอนนี้หนูต้องวางเเผนในการตรวจครั้งต่อไปอย่างไร)

  • สวัสดีค่ะ

   การคุมกำเนิดด้วยการใช้ถุงยางอนามัยเป็ยวิธีการป้องกันที่ปลอดภัยมากและสามารถป้องกันได้ทั้งท้องและการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์มากเลยค่ะ หากใช้ทุกครั้งตั้งแต่เริ่มจนเสร็จ ไม่เกิดข้อผิดพลาดวางใจได้ค่ะ ทั้งนี้ กรณีที่ตรวจการตั้งครรภ์หลังการมีเพศสัมพันธ์ จะเริ่มตรวจได้หลังจากการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่ 2-3 สัปดาห์ขึ้นไปค่ะ หรืออาจตรวจได้หลังจากประจำเดือนขาดหายไปตั้งแต่ 1 สัปดาห์ขึ้นไป ซึ่งหากยังรู้สึกไม่สบายใจหลังตรวจครั้งแรกตั้งแต่ 1 สัปดาห์ขึ้นไป ตรวจซ้ำได้ค่ะ

   ขอบคุณค่ะ

 7. สวัสดีค่ะ

  เรามีอะไรกับแฟนวันที่ 12 พ.ย.แบบไม่ได้ป้องกันและหลั่งนอกค่ะ ซึ่งประจำเดือนครั้งที่แล้วมาวันที่ 6 พ.ย. จนถึงวันที่ 13 ยังคงมีประจำเดือนออกอยู่เล็กน้อยค่ะ
  ที่เราทราบมาคือเลือดล้างหน้าเด็กมักจะมาประมาณช่วง1-2สัปดาห์หลังมีเพศสัมพันธ์แต่ในช่วงนั้นของเราไม่มีอาการอะไรเลย และพอวันที่ 8 ธ.ค.ตอนค่ำๆเริ่มมีประจำเดือนออกมาเล็กน้อยค่ะ
  โดยปกติเราเป็นคนที่ประจำเดือนมาช้าทุกๆเดือน แต่มาประมาณ7-8วันค่ะ
  ประจำเดือนครั้งที่มาล่าสุดก็ตรงกับรอบปกติที่มา แบบนี้มีโอกาสเป็นเลือดล้างหน้าเด็กได้อยู่หรือเปล่าคะ

  • สวัสดีค่ะ

   หากประจำเดือนมาแล้วไม่ท้องค่ะ แต่ถ้าไม่ใช่ประจำเดือนตามรอบปกติ การมีเลือดออกอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ หากประจำเดือนไม่มา/ขาดหายไปนานเกินกว่า 1 สัปดาห์ และกังวลเรื่องการตั้งครรภ์แนะนำให้ทำการตรวจตั้งครรภ์นะคะ (หลั่งข้างนอกมีโอกาสท้องได้ รักปลอดภัย มั่นใจ ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ป้องกันท้อง ป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์นะคะ)

   ขอบคุณค่ะ

 8. สวัสดีค่ะหนูมีเพศสัมพันธ์กับแฟนเมื่อวานที่12แล้ววันนี้วันที่16มีเลือดออกมันคือเลือดอะไรหรอคะหรือว่าปรำจำเดือนมาปกติ

  • สวัสดีค่ะ

   เบื้องต้นลองสังเกตค่ะว่า
   1) เลือดที่ออกสัมพันธ์กับการมีประจำเดือนในรอบถัดไปไหม / ปริมาณใกล้เคียงกับการมีประจำเดือนไหม หากสัมพันธ์กับช่วงมีรอบเดือนก็อาจเป็นประจำเดือนได้ค่ะ
   2) หากไม่สัมพันธ์กับการมีประจำเดือน เลือดออกเกิดได้จากหลายสาเหตุค่ะ ซึ่งอาจสังเกตอาการไปก่อนได้ หากมีอาการอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ปวดท้องน้อย มีตกขาวผิดปกติ แนะนำพบคุณหมอเพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ
   3) เพศสัมพันธ์ครั้งที่ผ่านมาหากกังวลท้องช่วงเวลาที่เหมาะกับการตรวจตั้งครรภ์ แนะนำให้ตรวจปัสสาวะหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ 14 วันขึ้นไปค่ะ

   ขอบคุณค่ะ

 9. สวัสดีค่ะ หนู มีอะไรกับแฟนแล้วไม่ได้ป้องกัน ต่อมา มีเลือดออกกระปิดกระปอย ก่อนถึงวันที่จะมี ปจด ค่ะ ณ ตอนนี้ ปจด ก้ยังไม่มา ขาดมา 2 อาทิตย์แล้ว ตรวจการตั้งครรภ์ก้ ไม่ท้อง แต่ ปจด ตอนนี้ก้ยังไม่มาค่ะ เคลียดมาก

  • สวัสดีค่ะ

   เพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันอาจมีโอกาสท้องได้ โดยช่วงเวลาที่เหมาะกับการตรวจตั้งครรภ์ อาจเป็นช่วงหลังจากประจำเดือนขาดตั้งแต่ 1 สัปดาห์ขึ้นไป หรือหลังจากเพศสัมพันธ์ล่าสุดตั้งแต่ 2-3 สัปดาห์ขึ้นไปค่ะ

   หากทำการตรวจปัสสาวะแล้วไม่พบการตั้งครรภ์ แต่ประจำเดือนยังไม่มานั้น อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุค่ะ เช่น อายุน้อย ฮอร์โมนภายในร่างกายแปรปรวน จากการมีภาวะเครียด ออกกำลังกายหักโหม น้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้น พักผ่อนไม่เพียงพอ เจ็บป่วย เป็นต้นค่ะ โดยอาจลองตรวจซ้ำได้อีกใน 1-2 สัปดาห์ต่อมา ในระหว่างนี้ปลอดภัยที่สุดหากมีเพศสัมพันธ์เพื่อป้องกันท้องและการติดชื้อทางเพศสัมพันธ์ใช้ถุงยางอนามัยปลอดภัยที่สุดนะคะ

   ขอบคุณค่ะ

 10. สวัสดีค่ะ พอดีหนูตรวจครรภ์และผลออกมาว่าตั้งครรภ์เมื่อวันที่19 ก.พ และมาถึงวันที่3มี.ค หนูมีอาการปวดท้องอ่อนและมีเลือดออกมาจางและมีลิมเลืดออกมา1ครั้งอันนี้เรียกว่าเลือดล้างหน้าเด็กหรือเปล่าค่ะ หรือเป็นเลือดอย่างอื่นมีอันตรายกับตัวเราหรือป่าวค่ะ ขอคำแนะนำหน่อยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

  • สวัสดีค่ะ

   หากตรวจพบว่าท้อง และหลังจากนั้นมีเลือดออก การมีเลือดออกอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุค่ะ ทั้งอาจปกติ หรืออาจเป็นสัญญาณบอกความเปลี่ยนแปลง แนะนำเข้ารับบริการฝากครรภ์ และปรึกษาคุณหมอนะคะ

   โดยสามารถไปฝากครรภ์ได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้ทั่วประเทศโดยไม่มีเสียค่าใช้จ่ายค่ะ

   ขอบคุณค่ะ

 11. สวัสดีครับ พอดีมีอะไรกับแฟนประมาณวันที่ 20 เดือนที่แล้ว ใส่ถุงยาง ทำแค่แปปเดียวไม่มีการหลั่งอสุจิแล้วเอาออกตรวจเช็คถุง ไม่มีรั่วปกติ แต่ผ่านมา7 แฟนบอกว่ามีเลือดออกมานิดๆ คล้ายสีชมพูแต่ไม่แน่ใจ อันนี้คือมีโอกาสตั้งครรภ์สูงไหมครับ

  • สวัสดีค่ะ

   เพศสัมพันธ์โดยการป้องกันด้วยถุงยางอนามัย หากใช้ทุกครั้งตั้งแต่เริ่มจนเสร็จ ไม่มีข้อผิดพลาดเป็นวิธีการที่ปลอดภัยมากๆเลยค่ะ ไม่ท้องและป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ด้วยค่ะ

   หากกังวลเรื่องการตั้งครรภ์ ให้รอดูประจำเดือน หรือทำการตรวจตั้งครรภ์หลังจากเพศสัมพันธ์ 14 วัน/หลังจากประจำเดือนขาดตั้งแต่ 1 สัปดาห์ขึ้นไปค่ะ
   ขอบคุณค่ะ

 12. ปจด.ไม่มา1อาทิตย์ ปกติจะเป็นคนที่ปจด.มาตรงทุกเดือน แต่สามวันถัดมามีเลือดออกมานิดเดียวเป็นสีชมพู พอเข้าวันที่4เลือดออกมาเยอะมาก แบบนี้ปกติไหมคะ ตอนมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ป้องกันค่ะ

  • สวัสดีค่ะ

   เพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันและกังวลท้อง หากประจำเดือนขาดไปแล้ว แนะนำให้ตรวจการตั้งครรภ์ค่ะ
   เนื่องจากอาการมีเลือดออกเกิดได้จากหลายสาเหตุอาจมีความเป็นไปได้หลายอย่าง ทั้งที่เกี่ยว หรืออาจไม่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ได้ค่ะ

   ขอบคุณค่ะ

 13. คือหนูมีอะไรกับแฟนวัััันที่1กับวันที่7กุมภามันอยู่ในรอบที่ประจำเดือนจะมาแล้วไม่ได้ป้องกันที่นี้หนูก็ทานยาคุมฉุกเฉินทั้ง2วันเลย โดยที่หนุทานยาคุมรายเดือนอยู่แล้วค่ะ แล้ว3อาทิตย์ประจำเดือนหนูยังไม่มาพอซื้อที่ตรวจก็พบว่ามันขึ้น1ขีด และอีกอาทิตย์นึงหนูก็ตรวจอีกรอบก็ขึ้น1ขีดเหมือนกันแล้วก็มีอาการปวดท้องปวดหลังวันตั้งแต่วันที่5มีนา แล้วมีสีน้ำตาลติดที่กางเกงในเล็กน้อยหนูไม่มั่นใจว่าคือเลือดรึป่าววันที่ 6 มีนาก็มีติดที่กางเกงในเหมือนเดิมแต่เยอะกว่าเดิมเล็กน้อย วันที่ 7มีนา มันมามากกว่าวันที่5และ6 และปวดท้องกับปวดหลังบ่อยๆค่ะ ซึ่งวันที่8เลือดก็ยังไม่หมดแต่มาน้อยหนูไม่มั่นใจว่านั่นคือประจำเดือนหรือเลือดล้างหน้าคะแล้วหนูจะท้องมั้ยคะ

  • สวัสดีค่ะ

   หากหานยาคุมกำเนิดแบบรายเดือนอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ ยาจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันท้องในระหว่างที่ทานค่ะ โดยไม่ต้องใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน ซึ่งหากทานฉุกเฉินไปแล้วให้รอประจำเดือน ซึ่งหลังจากทานยาฉุกเฉินประจำเดือนอาจผิดปกติ มาเร็ว มาช้า หรือไม่มาได้ค่ะ เป็นผลที่อาจพบได้จากการทานยาคุมกำเนิดฉุกเฉินค่ะ

   อาการที่เกิดขึ้นยังบอกไม่ได้ว่าท้องหรือไม่ หากกังวลท้อง ช่วงเวลาที่เหมาะกับการตรวจตั้งครรภ์ คือจะเริ่มตรวจได้หลังจากเพศสัมพันธ์ล่าสุดตั้งแต่ 14 วันขึ้นไป หรือหลังจากประจำเดือนขาดตั้งแต่ 1 สัปดาห์ขึ้นไปค่ะ

   หากรอบเดือนมาแล้วให้เริ่มทานยาคุมกำเนิดรายเดือนแผงใหม่ภายในวันที่ 1-5 ของการมีประจำเดือน รักปลอดภัยใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งควบคู่กับการทานยาคุมจะปลอดภัยมากค่ะ
   ขอบคุณค่ะ

 14. สวัสดีค่ะ.พอดีหนูแฟนหลั่งในตลอด ในช่วงทานยาคุม แล้วหยุดทานทันที มีโอกาสท้องไหมค่ะ

  • สวัสดีค่ะ

   ยาคุมกำเนิดแบบรายเดือนทานอย่างถูกต้องทุกวันสม่ำเสมอ ยาคุมกำเนิดแบบรายเดือนจะป้องกันท้องด้วย การออกฤทธิ์ที่ระดับสมองและรังไข่ ยับยั้งไข่ตก ซึ่งเป็นกลไกหลักในการป้องกัน กลไกอื่นๆ คือ เปลี่ยนแปลงสภาพของมดลูกที่ปากมดลูกทำให้มูกบริเวณปากมดลูกมีสภาพเป็นด่างและเหนียวข้น จึงเป็นการสกัดกั้นไม่ให้ตัวอสุจิเข้าสู่มดลูก และทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกไม่เหมาะสมกับการฝังตัวซึ่งป้องกันการท้องได้

   หากกังวลท้องแนะนำตรวจการตั้งครรภ์ซึ่งจะตรวจได้หลังจากการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดตั้งแต่ 14 วันขึ้นไป หรือหลังจากประจำเดือนขาดตั้งแต่ 1 สัปดาห์ขึ้นไปค่ะ

   ขอบคุณค่ะ

 15. หนูครบฉีดยาคุมแบบ1เดือน 17กพ เเล้วหนูก็หยุดไปฉีดยาคุม เพราะวางแผนจะมีลูก วันที่ 5 มีนา เมนมา เมนมาเยอะเเค่5วันแล้วหลังจากนั้น เเต่ถึงตอนนี้ ก็มาเเบบกะปริกะปรอย ถ้ามาแบบนี้ไปเรื่อยๆควรพบแพทย์ไหมคะ แล้วจะมีสิทธิ์ตั้งครรภ์ไหมคะ

  • สวัสดีค่ะ

   การมีเลือดออกเกิดได้จากหลายสาเหตุ แนะนำปรึกษาสูตินรีแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงค่ะ และปรึกษาวางแผนครอบครัวเพื่อการมีบุตรได้ค่ะ
   หยุดฉีดยาคุมกำเนิดแล้วแต่ละคนจะเกิดการตกไข่ในช่วงเวลาที่ต่างกันค่ะ

 16. สวัสดีค่ะ มีอะไรกับแฟนวันที่ 21 ใส่ถุงยาง แต่ถุงยางรั่ว รั่วเยอะมากค่ะ หลั่งในน้ำอสุจิออกมาเยอะมากค่ะ วันที่30 ประจำเดือนมา แต่ไม่ปวดท้อง
  ตอนแรกออกมาเป็นสีชมพูน้ำตาล หลังๆเป็นสีแดงสดค่ะ แบบนี้มีโอกาสตั้งครรภ์ไหมคะ

  • สวัสดีค่ะ

   หลังจากมีเพศสัมพันธ์หากประจำเดือนมาแล้วและเลือดที่ออกมาเป็นประจำเดือนจริงๆ แสดงว่าไม่ตั้งครรภ์ค่ะ

   โดยวิธีการที่จะทราบได้ชัดเจนว่าตั้งครรภ์หรือไม่ แนะนำให้ทดสอบตั้งครรภ์ซึ่งสามารถตรวจได้หลังจากมีเพศสัมพันธ์ 14 วันขึ้นไป หรือหลังจากประจำเดือนขาด 1 สัปดาห์ ถ้ายังไม่ชัดเจนก็รออีก 7 วัน แล้วตรวจซ้ำอีกครั้งค่ะ

   ขอบคุณค่ะ

 17. สวัสดีค่ะ หนูปล่อยมาประมาณหนึ่งเดือนแล้ว เมื่อวันอาทิตที่แล้วมีเลือดไหลออกมาระดับปานกลางค่ะ แต่ไหลมาแค่ครึ่งวัน ก็หายไปเลยค่ะ ช่วง2-3วันมานี้รู้สึกตึงๆท้องน้อยตลอกเวลาค่ะแต่ไม่ปวดนะค่ะ จะมีโอกาศท้องไหมค่ะ จะต้องลองตรวจประมาณวันไหนดีค่ะ

  • สวัสดีค่ะ

   อาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นอาจยังไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่าตั้งครรภ์หรือไม่

   โดยช่วงเวลาตรวจการตั้งครรภ์แนะนำให้ตรวจหลังจากมีเพศสัมพันธ์ 14 วันขึ้นไป หรือหลังจากประจำเดือนขาด 1 สัปดาห์ ถ้ายังไม่ชัดเจนก็รออีก 7 วัน แล้วตรวจซ้ำอีกครั้งค่ะ

   ขอบคุณค่ะ

 18. มี พสพ เมื่อ 14มีค ค่ะ ไม่ได้ป้องกันไม่ได้กินยา แต่หลั่งนอก เมื่อวานมีเลือดออกที่ช่องคลอดคล้ายประจำเดือนแต่น้อยกว่าประจำเดือน ล่าสุดเป็นประจำเดือนเมื่อ6-9 มีค จะเป็นช่วงต้นเดือนตลอด เลยไม่ชัวร์ว่ามันคือเลือดอะไร มีอาอารปวดท้องน้อย สิวขึ้น เมื่อยล้า คล้ายตอนเป็นประจำเดือนเลยค่ะ มีโอกาสสูงมั้ยคะที่จะท้อง ควรตรวจเลยมั้ยคะ

  • อาจมีโอกาสท้องได้ค่ะ ให้รอดูประจำเดือน หากประจำเดือนไม่มา แนะนำตรวจการตั้งครรภ์โดยระยะเวลาที่ตรวจได้คือหลังจากมีเพศสัมพันธ์ 14 วันขึ้นไป หรือหลังจากประจำเดือนขาด 1 สัปดาห์ ถ้ายังไม่ชัดเจนก็รออีก 7 วัน แล้วตรวจซ้ำอีกครั้งค่ะ

   ขอบคุณค่ะ

 19. สวัสดีค่ะ อยากทราบว่าท้องหรือไม่
  กินยาคุม1เดือนกว่าๆแล้วหยุดกินเพราะอยากมีน้อง ปจด.มาครั้งสุดท้าย25-26ก.พ.64 พอถึงวันที่5.เม.ย.64มานิดหน่อย

  • สวัสดีค่ะ

   แนะนำตรวจการตั้งครรภ์โดยระยะเวลาที่ตรวจได้คือหลังจากมีเพศสัมพันธ์ 14 วันขึ้นไป หรือหลังจากประจำเดือนขาด 1 สัปดาห์ ถ้ายังไม่ชัดเจนก็รออีก 7 วัน แล้วตรวจซ้ำอีกครั้งค่ะ
   ขอบคุณค่ะ

 20. สวัสดีคะคือจะถามว่าปกติปจดเดือนจะมาทุกสิ้นเดือนแล้วพอดีไม่มาเลยกินยาคุมฉุกเฉินไปผ่านไป15วันประจำเดือนมา2วันวันแรกมาเข้มแต่ไม่เยอะวันที่2สีจางๆคล้ายชมพู่แล้ววันที่3หายเลยคะน้ำนมไหลด้วยคะมีโอกาสท้องไหมคะ

  • ยาคุมกำเนิดอาจมีผลข้างเคียงที่พบได้ เช่น ประจำเดือนผิดปกติไป มาเร็ว มาช้า หรือขาดหาย หรืออาจมีเลือดออกกระปิดกระปรอยได้ค่ะ
   หากกังวลท้องแนะนำตรวจปัสสาวะหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่ 14 วันขึ้นไปจ้า

 21. มีเพศ​สัมพันธ์​ครั้งแรกมีการป้องกันหลังมีเพศ​สัมพันธ์​มีตกขาวเป็นเมือกใสอยู่6วันท้องอืดมีโอกาศท้องไหมค่ะ

  • สวัสดีค่ะ การป้องกันหลังการมีเพศสัมพันธ์ ในกรณีหากเรากินยาฉุกเฉินได้ถูกต้อง ยามีทั้งแบบ 1 เม็ด และ 2 เม็ด ทั้งสองแบบให้ผลไม่ต่างกัน แบบ 1 เม็ด กินทันที/เร็วที่สุดหลังเพศสัมพันธ์ แบบ 2 เม็ด กินเม็ดแรกให้เร็วที่สุด หลังจากจากนั้น 12 ชั่วโมงกินอีก 1 เม็ด หรือกินพร้อมกันทั้ง 2 เม็ดก็ได้ ยาจะช่วยลดโอกาสท้องลงไปได้ ยิ่งกินเร็วยิ่งมีประสิทธิภาพในการลดโอกาสท้อง ซึ่งสามารถใช้ได้ใน 72 ชั่วโมงหลังเพศสัมพันธ์

   สำหรับอาการที่เกิดขึ้นยังไม่สามารถบอกได้ว่าท้องหรือไม่ แนะนำให้ตรวจการตั้งครรภ์ด้วยปัสสาวะหลังจากเพศสัมพันธ์ 14 วันค่ะ

   การป้องกันที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพแอดขออนุญาตแนะนำเป็นการคุมกำเนิดก่อนการมีเพศสัมพันธ์จ้ะ เช่น การใช้ถุงยางอนามัย การกินยาคุมกำเนิดรายเดือน ฉีดยา ฝังยาคุม ห่วงอนามัย เป็นต้นค่ะ โดยปัจจุบันหากอายุน้อยกว่า 20 ปี มีสิทธิรับบริการคุมกำเนิด ไม่ว่าจะเป็นการฝังยาคุมกำเนิด ห่วงอนามัย ยาฉีด ยาเม็ด ถุงยางโดยไม่ต้องมีผู้ปกครอง และไม่มีค่าใช้จ่าย หรืออาจมีเล็กน้อย เช่น ค่าทำบัตร เป็นต้น ดูหน่วยบริการได้ที่ https://rsathai.org/healthservice

 22. พอดี ผมกับแฟนมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันครับ ตอนนี้ประจำเดือน ขาดมา 18 วันละครับ แต่ ตรวจแล้วขึ้นขีดเดียวครับ และแฟนมีอาการ เหนื่อยง่าย ง่วงนอนตลอดเวลา ฉี่บ่อย แบบนี้จะท้องไหมครับ

  • สวัสดีค่ะ

   การตรวจปัสสาวะดูการตั้งครรภ์ เราจะเริ่มตรวจได้หลังเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันตั้งแต่ 2 สัปดาห์ขึ้นไป /หรือหลังประจำเดือนขาด 1 สัปดาห์ หากตรวจแล้วไม่ท้อง อาจตรวจซ้ำได้อีกครั้งใน 1 สัปดาห์ถัดไป หากผลยังเหมือนเดิม คือ 1 ขีด และไม่มีเพศสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงหลังจากนั้น ก็ไม่น่าจะท้องค่ะ รวมถึงอาการที่เกิดก็อาจยังไม่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์นะคะ

   ขอบคุณค่ะ

 23. สวัสดีค่ะ หนูกินยาคุมกำเนิด แอนนา แฟนไม่ได้ป้องกัน นี่ไม่ใช่แผงแรกนะคะ แต่แผงนี้หนูเริ่มกินยาเม็ดแรก 8มี.ค ปกติยาสีเหลืองจะหมดตรงกับวันที่ 28 มี.คแต่ตอนทานหนูไม่ได้นับและไม่แน่ใจว่าลืมทานยาช่วงไหน หนูทานยาเม็ดสุดท้ายสีเหลือง วันที่ 1เม.ย แล้วมีเลือดออกมานิดหน่อยวันที่ 6 วันนี้วันที่7 ก็มานิดหน่อย แค่เปื้อนๆอะค่ะ แบบนี้มีโอกาสท้องไหมคะ ตั้งแต่ 30มี.ค.ถึงวันนี้ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์เลยค่ะ

  • สวัสดีค่ะ

   การรับประทานยาคุมกำเนิด แบบรายเดือนชนิด 28 เม็ด เมื่อหมดแผงแล้วให้เริ่มแผงใหม่ทันทีในวันถัดไปได้เลย การรับทานยาคุมกำเนิดรายเดือนต่อเนื่องประสิทธิภาพจะป้องกันท้องได้อย่างต่อเนื่องค่ะ
   อาการมีเลือดออกกะปริดกะปรอยเกิดได้จากหลายสาเหตุ อาจไม่เกี่ยว/ไม่เกี่ยวกับท้องก็ได้ แนะนำตรวจปัสสาวะดูการตั้งครรภ์หลังเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด 2 สัปดาห์ขึ้นไปนะคะ

   ปล. หากการทานยาคุมกำเนิดไม่ได้ทานต่อเนื่อง ให้ใช้ถุงยางอนามัยร่วมด้วยในการทานช่วง 7 วันแรกนะคะ
   ขอบคุณค่ะ

 24. สวัสดีค่ะ หนูมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ได้ป้องกันวันที่ 2 เมษายน แต่หลั่งนอกได้กินยาคุมฉุกเฉินไปวันที่4 เมษายน พอผ่านมา 5 วันมีเลือดออกกะปริดกะปรอยอยากทราบว่ามันคือเลือดอะไรคะ **หนูเป็นคนที่ประจำเดือนมาไม่ปกติ

  • สวัสดีค่ะ หลังทานยาคุมฉุกเฉิน อาจพบมีเลือดออกกะปริดกะปรอยได้เป็นผลข้างเคียงจากยา และประจำเดือนอาจผิดปกติไป คือ มาเร็ว มาช้า หรือไม่มา
   หลังเพศสัมพันธ์ 14 วันขึ้นไป เราสามารถตรวจปัสสาวดูการตั้งครรภ์ได้ค่ะ

   ขอบคุณค่ะ

 25. วันที่2 กค มีพสพ ป้องกันโดยการใส่ถุงยางอนามัย พอมาวันที่ 6 เหมือนมีประจำเดือนมาทั้งที่ยังถึงกำหนดมาก เครียดมากๆเลยค่ะเป็นไรมั้ยค่ะกังวลมากเลย ประจำเดือนต้องมาวันที่12 ค่ะ

  • สวัสดีค่ะ

   หากเลือดที่ออกใกล้เคียงกัน จำนวนวันที่มา ปริมาณ ก็อาจเป็นประจำเดือนได้ค่ะ ในบางครั้งประจำเดือนจะคลาดเคลื่อนไปบ้างรอบเดือนอาจอยู่ที่ประมาณ 28+-7 วัน ซึ่งแต่ละคนแตกต่างกันไป
   หลังเพศสัมพันธ์หากประจำเดือนมาแล้วไม่ท้องแน่นอนค่ะ อีกทั้งการคุมกำเนิดด้วยถุงยางอนามัยเป็นการป้องกันที่ดีมาก ๆ เลยจ้า

   ขอบคุณค่ะ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่