ชวนรับชมย้อนหลัง Live : ถึงเวลาถอดบทเรียนเครือข่ายท้องไม่พร้อมฯ (Choices) และเครือข่าย RSA วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 12.30 น. เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนเครือข่ายบริการทางเลือกท้องไม่พร้อมเพื่อการตั้งครรภ์ต่ออย่างมีคุณภาพและการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย จัดโดยเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการทางเลือกที่ปลอดภัยและเป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ถ่ายทอดสดจากโรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ

กำหนดการ 

กล่าวต้อนรับและแนะนำตัว และรายงานผลการเคลื่อนไหวสำคัญๆในรอบ 2 ปี ของเครือข่ายท้องไม่พร้อมฯ โดย รศ.ดร.กฤตยาอาชวนิจกุลผู้ประสานงานเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

นำเสนอรายงานการถอดบทเรียนของสองเครือข่าย 

ถอดบทเรียนเครือข่ายท้องไม่พร้อม 
โดย กุลภาว จนสาระ นักวิจัยชำนาญการพิเศษ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล 

ถอดบทเรียนเครือข่าย RSA (Referral System for Safe Abortion)
โดย นพ.นิธิวัชร์ แสงเรือง นักวิจัยมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

ความเห็นต่องานถอดบทเรียนของสองเครือข่าย 

มุมมองจากนักวิชาการสตรีนิยมที่เขียนหนังสือเรื่อง ‘เถียงกันเรื่องแท้ง’ 
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มุมมองจากนักเคลื่อนไหวสิทธิสุขภาพเชิงระบบ โดย ทัศนัย ขันตยาภรณ์ ที่ปรึกษาโครงการบริการทางเลือกฯ 

มุมมองจากนักเคลื่อนไหวเพื่อความเป็นธรรมทางเพศ
โดย ดร.วราภรณ์ แช่มสนิท แผนสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ

เปิดอภิปราย
สรุป ปิดการประชุม โดย รศ.ดร.กฤตยาอาชวนิจกุล 

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 2

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้