จดหมายเปิดผนึกเรื่อง

1. ขอให้รับฟังข้อเสนอยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301 และแก้ไขมาตรา 305 ของภาคประชาสังคม
2. ขอคำชี้แจงต่อกรณีปัญหาของระบบรับแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายของเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จนทำให้ประชาชนไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ ควรขยายเวลาในการรับฟังความเห็นออกไปจนกว่าระบบจะใช้งานได้จริง

เสนอโดย เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม และองค์กรภาคีรวม 61 องค์กรและประชาชนผู้ร่วมลงชื่อสนับสนุนรวม 20,695 รายชื่อ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563

จดหมายเปิดผนึกถึงกฤษฎีกา_ปรับแก้-6-กย.63

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 3

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้