จากการพูดคุยในเวทีสาธารณะในช่วงบ่าย ในหัวข้อ “พันธกิจที่ต้องสานต่อเพื่อปลดแอกผู้หญิงจากกฎหมายทำแท้ง” ซึ่งมีการให้ความคิดเห็นที่เข้มข้น ในเนื้อหาเรื่องการปลดแอกผู้หญิงจากกฎหมายทำแท้ง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความอยุติธรรม และลดอัตราตายของผู้หญิง และเพิ่มระบบสวัสดิการที่ยังเป็นช่องว่างสำหรับผู้หญิง ว่าด้วยแนวคิดจาก คุณชุมาพร แต่งเกลี้ยง คณะทำงานผู้หญิงปลดแอก ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาเป็นส่วนร่วมในการผลักดันให้การทำแท้งได้อย่างปลอดภัย โดยมองว่าหากมีการระบบการเมืองที่ดีการทำแท้งจะต้องปลอดภัยตามมาด้วยเช่นกัน ที่ผ่านมาได้รณรงค์เรื่องนี้มาตลอด โดยทางคณะทำงานจะต้องลุกขึ้นมาจากการกดขี่ในทางการเมืองที่ผู้ชายเป็นใหญ่ จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง โดยต้องใช้ความกล้าและความกลัว เพื่อปกป้องผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ให้มีทางเลือกและเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง ยังคงเคลื่อนไหวต่อไปเพื่อสามารถส่งเสียงออกไปสู่สาธารณะให้ได้

ว่าด้วยมายาคติต่อผู้หญิง โดย คุณโชติรส นาคสุทธิ์ เจ้าของเพจสตรีผู้หลงไหลในบทกวี ต้องการปลดแอกจากมายาคติที่สังคมสร้างขึ้นว่าคือความจริงเท่านั้น ในความเป็นจริงมายาคติไม่ใช่ชุดความคิดชุดเดียวที่มีในสังคม ซึ่งเห็นว่าคำว่ามายาคติคือ “กับดักศีลธรรม” ไม่เห็นด้วยกับคำว่า แม่ใจยักษ์ ใจบาป ใจมาร เพราะเมื่อใดที่แปลว่าเป็นบาป ความไม่ดี ทำให้ผู้หญิงที่ตัดสินใจเรื่องของการท้องไม่พร้อมนี้แล้วจะกลายเป็นความลับ ความไม่ดี ไม่สามารถทำได้ กลัวคนอื่นๆ จะว่า จะด่า ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว สังคมที่อยู่ หากยังไม่หยุดความคิดนี้จะไม่สามารถช่วยเหลือกลุ่มผู้หญิงไม่พร้อมได้เลย จะต้องมีทางเลือกได้ด้วยตัวเอง ไม่ใช่ไม่สามารถเลือกอะไรได้เลย ต้องฟังเสียงจากผู้หญิงและส่งออกไปให้สังคมได้รับรู้

ที่มา : เสียงจากผู้หญิงที่ต้องการปลดแอก การเสวนาและรณรงค์ชีวิตและสิทธิของหญิงท้องไม่พร้อม : ความสำเร็จและพันธกิจที่ต้องสานต่อ เนื่องในวันยุติการตั้งครรภ์สากล วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร 

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 4

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้